Štyri veľvyslankyne

4.dec 2013

Štyri veľvyslankyne

Laureátka Mária Žiaková

Laureátka Mária Žiaková

DVA BLÍZKE VEĽTRHY

Keby šlo o ľudí, dalo by sa povedať: sme svoji. V podnikaní je to trochu inak. Preto obidve  podujatia – 12. Medzinárodný veľtrh podnikateľstva Biznis baza 2013 a 5. Veľtrh lokálnej samosprávy, ktoré prebiehali v Belehrade od 27. do 29. novembra – boli spríbuznené heslom Spojte sa. Lebo podstata je jedna: lepšie podnikanie v obciach, všetky obce v podnikaní, čo vlastne znamená, že vyvinutý biznis spravidla znamená aj vyvinuté  obce. A aj opak je pravdou. Niektoré z týchto aspektov vyzdvihol v prejave z 27. novembra minister regionálneho rozvoja a lokálnej samosprávy Igor Mirović, ktorý diania úradne otvoril týmito slovami:

Spojte sa je heslom, ale i cieľom týchto podujatí. I príležitosťou, aby sa predstavitelia obcí a miest stretli na jednom mieste, vymenili si skúsenosti, prezentovali plány a príklady najlepšej praxe. Tieto budú môcť uplatniť vo svojej lokálnej samospráve, zlepšiť podnikateľské ovzdušie a tým urobiť žitie a prácu svojich spoluobčanov lepšími a kvalitnejšími.  Toto je tiež príležitosťou spojiť lokálne samosprávy a reálny úsek – hospodárstvo, v záujme nových krokov v rozvoji obcí a podnikov.

Konštatujúc, že sú veľtrhy dejiskom nastolenia otázok, poskytnutia odpovedí a riešenia problémov v sústave lokálnych samospráv, Mirović podčiarkol, že je spoločným cieľom všetkých, aby tieto boli účinným servisom občanov. Spôsobom ako to dosiahnuť neboli len výstavné aktivity, ale i mimoriadne pestrý sprievodný program. Dôraz v ňom bol na podnikateľských stretnutiach, odborných prezentáciách, reformách, transferoch vedomostí, seminároch, školeniach…

Slávnostný nádych prvého dňa veľtrhu umocnilo aj prvé udelenie cien štyrom najúspešnejším podnikateľkám podľa regiónov, ktoré sa tohto roku udelili po prvýkrát. Ide o Program rozvoja dámskeho podnikateľstva, ktorý realizuje Národná agentúra pre regionálny rozvoj v spolupráci s akreditovanými regionálnymi rozvojovými agentúrami. Kritériami voľby bolo úspešné riadenie malej alebo strednej firmy, v ktorej  príslušníčka nežnejšieho pohlavia má viac ako 25-percentný vlastnícky podiel,  prípadne je jej zakladateľkou, spoločensky zodpovedné podnikanie, zodpovedný vzťah k lokálnemu a životnému prostrediu, ako aj k zamestnancom a podnikateľským partnerom. Laureátkami vysokého republikového uznania sú Mária Žiaková (Región Vojvodina), Aleksandra Popovićová (Belehradský región), Danijela Božićová (Región Šumadije a západného Srbska) a Soňa Gavrilovićová (Región južného a východného Srbska). Po udelení uznaní k  veľkému úspechu im blahoželali riaditeľ Národnej agentúry pre regionálny rozvoj  Miloš Ignjatović, ktorý ich označil za veľvyslankyne svojich regiónov, ako aj špeciálna poradkyňa ministra hospodárstva Ana Trbovićová.

                                                               O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs