Sviatok krásneho slova pre ženy a dievčatá

21.mar 2013

Minulý víkend v Padine prebiehala 6. regionálna súťaž recitátoriek pre Banát, kde si svoje recitátorské schopnosti vyskúšalo jedenásť dievčat a žien.

Z ovzdušia podujatia

V mene organizátora – Asociácie slovenských spolkov žien hostí v miestnostiach hostiteľského spolku privítala podpredsedníčka pre Banát a predsedníčka Spolku žien v Padine Elenka Haníková, ktorá vyzdvihla, že vďaka spolupráci s Úniou žien Slovenska naše ženy akoby viac začali čítať. Na tohtoročnej súťaži sa zúčastnili: Anna Mária Pavelková, Anna Slivková, Anička Strehovská, Mária Galasová, Anička Príbeľová a Elenka Ďurišová z Padiny, Danica Vrbová z Hajdušice, Mária Kováčová a Nina Chalupová z Kovačice, Evka Barnová z Bieleho Blata a Anna Urbanová z Jánošíka. Odzneli prednesy poézie a prózy, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: profesorka srbčiny Ružena Kraticová (predsedníčka), profesorka slovenčiny Anna Tomanová a učiteľka Mária Nosáľová. Po súťažnej časti programu, prv než odborná porota zverejnila mená najlepších, zaznel krátky program, v ktorom účinkovali knihovníčka padinskej knižnice Zdenka Obšustová a herec Janko Hološ.

Podľa mienky poroty v prednese poézie recitátoriek do 25 rokov najlepšia bola Nina Chalupová z Kovačice (recitovala Len moja od Adriany Eliášovej), kým Padinčanka Anička Strehovská bola najúspešnejšia v prednese poézie účastníčok nad 25 rokov (recitovala Pieseň o láske od M. Rázusovej-Martákovej). V prednese prózy v kategórii do 25 rokov zvíťazila Hajdušičanka Danica Vrbová, ktorá predniesla text Jána Čajaka Ľúbi, neľúbi a najlepšia v prednese prózy nad 25 rokov bola Anna Slivková z Padiny (predniesla text od Hany Zelinovej Hlas starých huslí. Tieto štyri recitátorky postúpili do finálovej súťaže v Petrovci, kde sa im pripoja aj víťazky z Báčky. Podujatie moderovala učiteľka Milka Petrovičová.

A. Chalupová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs