Rozbory, prierezy, umiestnenie

Rozbory, prierezy, umiestnenie

🕔30. sep 2016

Je to už viacročnou praxou, že Agentúra pre hospodárske registre Srbska pravidelne zverejňuje správy o stave ekonomiky, prípadne o spoločnostiach najlepších a tých málo úspešných. V duchu toho,  prezentovala prezentáciu s názvom 100 naj… hospodárskych spoločností v Srbsku v roku 2015. Možno sa z nej dozvedieť, že

Čitať viac
Dva kroky vpred, jeden vzad

Dva kroky vpred, jeden vzad

🕔21. júla 2015

HOSPODÁRSKE POHYBY V APV Vojvodinská ekonomika je ďaleko od toho, aby sa dala označiť prívlastkom skvelá, no na strane druhej viaceré jej pozitívne parametre naznačujú, že ani krízový čert nie je až taký čierny, ako sa to na prvý pohľad zdá.

Čitať viac
Sporenie je dvojsečný meč

Sporenie je dvojsečný meč

🕔18. júla 2015

SLOVO DALO SLOVO: DR. MILADIN KOVAČEVIĆ, HOSPODÁRSKY EXPERT A ÚRADUJÚCI RIADITEĽ REPUBLIKOVÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚSTAVU O reformách a ich dosahoch, podmienkach a predpokladoch rastu, o sporení a jeho limitoch, vôbec o súčasnej ekonomickej chvíli sa najlepšie porozprávať s niekým, kto sa celé roky hĺbkovo zoberá touto problematikou. Napríklad so

Čitať viac
Mračná staré a nové

Mračná staré a nové

🕔21. jan 2015

EKONOMICKÉ HORIZONTY Keby sa u nás ekonomike venovalo aspoň približne toľko pozornosti ako politike, asi by sa hospodárska a sociálna bilancia roka 2014 obišla s oveľa menej než s dvesto robotníckych štrajkov, s o čosi menšou beznádejou spôsobenou zhoršením všetkých

Čitať viac

Hrad pevný

🕔14. jan 2015

V dobe neistoty s nepochybnou istotou zostáva kvitovať, že si svoje šťastie musíme kuť sami. Nové opatrenia, naliehavé reformy, hospodárske zaklínadlá,  zriekanie sa – to sú stále aktuálne pojmy, skloňované úmerne prehlbovaniu krízy. Ekonomika ako hrad pevný, ktorého dobytie si

Čitať viac