The Prime Minister of Slovakia Robert Fico reacts during a news conference with German Chancellor Angela Merkel, unseen, after a meeting at the chancellery in Berlin, Tuesday, July 3, 2012. Slovakia’s Prime Minister says the public’s patience for further European rescue measures has ran out unless the eurozone’s troubled nations do their homework and get their finances in order. (AP Photo/Markus Schreiber)

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs