Upravujú strechu školskej telocvične

11.júl 2013

Je obdobie letných prázdnin, ale v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci je rušno. Ako vysvetlil riaditeľ Ján Brna, škola z pokrajinského rozpočtu dostala peniaze na tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy starej telocvične.

– Ide o rovnú strechu a na telocvični sú početné svetelné kupoly, takže do ohľadu prichádza iba rekonštrukcia rovnej plochy. Prostriedky na opravu strechy sme dostali zo Sekretariátu pre šport a mládež v hodnote 3,5 milióna dinárov. Najlepší návrh na riešenie nášho problému ponúkol podnik Sika, ktorý v súčasnosti ponúka najkvalitnejšie materiály na opravu striech tohto druhu, ako aj školených majstrov. Z certifikovaných vykonávateľov prác po verejnej objednávke sme si vybrali aj konkrétnych majstrov.

Pohľad zhora na vynovenú strechu nad kotolňou a novú športovú halu

Pohľad zhora na vynovenú strechu nad kotolňou a novú športovú halu

– Doteraz často pršalo. Ako to vplývalo na priebeh prác?

– Práce sa mali začať oveľa skôr, ale počasie nedovolilo. Ide o drahé materiály, ktoré si vyžaduje určité podmienky. Nie je dobre, keď je príliš teplo, ale ani keď prší. Najprv sa žiada opraviť to, čo je zničené, potom sa dáva ochranná vrstva, na ktorú sa lepí neostyrén ako tepelná izolácia. Záverečná vrstva by mala byť natoľko elastická, aby zniesla všetky výkyvy teplôt, aké v našom podnebí sú. Ide o špeciálne smoly, ktoré sa vylejú ako jeden celok.

– Ako je to s dozorom nad vykonanými prácami?

– Dozor nad vykonanými prácami sme zabezpečili sami, máme na to odborníka v obci, ale aj podnik Sika, keďže mu záleží na kvalite, zabezpečil odborníka, ktorý kontroluje vykonávateľa prác. Ide o ukážkovú prácu, je to teda prvá strecha v Srbsku, ktorá bude takto upravená.

– Všimli sme si, že je zateplená aj časť okolo jedálne a kuchyne. Čo je tu vlastne vykonané?

– Šikmá strecha na tzv. druhej fáze, čiže nad kuchyňou, kabinetom technického vzdelania a kotolňou je tiež generálne upravená. Ide o pokračovanie toho, čo sme pred siedmimi – ôsmimi rokmi robili v prvej fáze, čiže od vchodu, a teraz sme pokračovali nad časťou, ktorá spája hlavnú časť školy s telocvičňou. Kedysi boli na okraji strechy akoby válovy, no teraz sme tam dali klasické odkvapové rúry. Kým sa škola vykurovala na pevné palivo, síra a dym veľmi zničili plechové obšívky, ktoré zhnili, všetko pretekalo na steny a hrozilo, že sa niektoré steny celkom zrútia. Takže opravy boli nevyhnutné.

Po ukončení adaptácie strechy nad telocvičňou športovcom by už nemalo tiecť za golier

Po ukončení adaptácie strechy nad telocvičňou športovcom by už nemalo tiecť za golier

– Ako ste zabezpečili prostriedky na túto opravu?

– O peniaze na tento účel sme sa dožadovali viac rokov dozadu. Tento rok nám zakladateľ, naša obec, vyšla v ústrety a vyfinancovala tieto práce. Za pomoci priateľov školy sme dodatočne zateplili časť budovy okolo kuchyne a kotolne. Plánujeme aj ďalšie zateplenie strechy nad kuchyňou, lebo v tejto chvíli to je najchladnejšia časť školy.

– Na záver ešte otázka, ako je to s vybavením športovej haly?

– Vybavenie športovej haly zlyhalo. Fond pre kapitálové vklady v tejto chvíli tie peniaze nemá, hoci v rozpočte je položka na tieto účely v hodnote 3,5 milióna dinárov, ale po opravnom rozpočte sotvaže možno očakávať, že ich uvidíme. Oslovíme aj iné pokrajinské sekretariáty, ale akosi nevidno riešenie tohto vleklého problému.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs