V HLOŽANOCH: Príjemný večierok s Ondrejom Miháľom

14.aug 2019

V HLOŽANOCH: Príjemný večierok s Ondrejom Miháľom

 

 

V utorok večer 13. augusta v Hložanoch predstavili knihu Od jari do jari v Silbašskom chotári autora Ondreja Miháľa, silbašského rodáka
žijúceho v Kanade. Večierok usporiadalo Združenie etno dom Ženský kútik.

Hostiteľka Viera Miškovicová úvodom povedala, že zanikajú tradície,
zvyky, práce i predmety, ktoré sa kedysi pri nich používali. Podčiarkla, že
Ondrej Miháľ sa činí, aby to všetko zostalo pre generácie, „ktoré to ešte
bude zaujímať.“ 
Sám autor o. i. povedal, že okrem poľnohospodárskych a iných
dedinských prác v knihe spracoval svadby, pohreby, krstenie, stavanie mája.
Zároveň dodal:
„Všetko čo píšem, je pohľad na Silbaš, dedinu a tradíciu –
z detského, možno povedať naivného pohľadu. To je možno dobre, lebo je to
také naivné a čisté, nie je negatívne. A zase, je to možno zlé, lebo som
nevidel hĺbku tej doby.“

Diskutovali všetci

Predsa Miháľ potom, čo sa začal venovať Slovákom v Kanade, sa
čoraz viacej zaujíma aj o rodisko. Vlani v rámci večierka Spolku žien
Slovenka v Hložanoch odprezentovali jeho publikáciu Pesničky pod
oblokom v Silbaši. Predtým predstavili aj fotomonografiu Zanikajúca krása
slovenských domov vo Vojvodine.
Do programu príjemného večierka dobre zapadli úryvky
z prezentovanej knihy. Prečítali ich Alena Pešková a Miriam Murtínová,
ktorá na dôvažok predniesla aj stať o krstinách z poviedky Martina Kukučína
Veľkou lyžicou.

Večierok prebiehal v pohode a do voľnej diskusie sa zapojili všetci
prítomní. Oprášili spomienky na niekdajšie dedinské roboty a zážitky
z rôznych uhlov.  

Nový kútik kultúry

Vítajúc hŕstku prítomných v etno dome Tulip Viera Miškovicová
podotkla, že projekt prezentácie Miháľovej knihy podporil Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
Ako povedala, ide o prvé podujatie v tomto priestore. Dodala, že by
sa v ňom v budúcnosti mali konať výstavy tradičnej kultúry a literárne pásma.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs