Veľtrh zamestnávania

17.apr 2013

Mesto Nový Sad a Národná služba pre zamestnávanie – oddelenie v Novom Sade usporiadajú vo štvrtok 18. apríla v Športovo-podnikateľskom centre v Novom Sade 11. veľtrh zamestnávania. Veľtrh bude otvorený od 10. – 15. hodiny.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs