Vplývajú na ekologické povedomie spoluobčanov

18.apr 2013

Združenie ekológov Ekos Hložany (počítajúce zo 30 členov) sústavne oboznamuje verejnosť so svojou rozkonárenou činnosťou. Zhodou okolností pri jeho tohtoročnom februárovom „snemovaní“ médiá neboli, pozvánky dostali, takže sme si s predsedníčkou Vierou Turčanovou o vlaňajšej činnosti a plánoch Ekos-u na bežný rok pohovorili neskoršie.

– Ako obyčajne na výročnej schôdzi Ekos-u sme žiakov prvého ročníka ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina prijali do nášho združenia a oni zložili tradičnú ekologickú prísahu.

– Na čo Ekos vlani dával osobitný dôraz?

– V rámci vzdelávacej činnosti usporiadali sme niekoľko prednášok. Pripomenuli sme si Deň Dunaja, Deň lesov, Deň vôd a v rámci Dňa Hložian usporiadali sme podujatie venované Dňu planéty Zeme. Mali sme i zopár pracovných akcií; o. i. vysádzali sme stromky na Banšuli (pozemok z pravej strany cesty smerujúcej z centra osady k Dunaju, pri tzv. majeri – pozn. J. B.). Upozornili sme spoluobčanov na potrebu ničenia ambrózie, keď našu výzvu odvysielal Petrovský rozhlas.

– Nakoľko je známe, záujem o ekológiu zvyšujete aj formou rôznych súťaží…

Viera Turčanová

– Áno. Vlani sme napríklad vypísali súbeh o najlepšie a najzaujímavejšie fotografie vo dvoch súťažných skupinách: krásy prírody, respektíve znečisťovanie prírody. Svoje fotografie zaslalo iba päť-šesť mladých Hložančanov, a to prostredníctvom Facebooku, nuž ale na začiatok to stačí. Fotky sme vyrobili a v škole z toho bola výstava. Odmeny sme udelili v Deň ochrany prírody 5. júna. Pri tej príležitosti profesor biológie Andrej Medveď z Petrovca mal prednášku pre žiakov ZŠ na tému Oboznám sa s vlastnou biodiverzitou. Zároveň sme všetkých účastníkov súbehu vyslali na jednodenný výlet na Cársku baru. V rámci neho navštívili aj etno dom v Bielom Blate a v Kovačici videli výstavu insitných maliarov.

– Ako dopadli súbehy o najkrajšie priedomia a dvory, t. j. kvetinové záhrady?

– Za posledné dva roky sme tieto súťaže neusporiadali. Keďže sa vyskytli isté problémy, priedomia a kvetiny vo dvoroch sme iba fotografovali a urobili sme výstavu fotiek.

– Plány na bežný rok zahrnujú bežné, už zachodené aktivity, alebo aj nové?

– Základom činnosti Ekos-u naďalej zostáva edukácia spoluobčanov, a to predovšetkým školopovinných detí; prízvukujem v tomto zmysle dobrú spoluprácu s našou základnou školou. Naďalej sa mienime zaoberať aj problémom odpadu. Budeme vplývať na vedomie a svedomie ľudí, aby čím viac dbali na separáciu odpadu a v spolupráci s miestnym komunálnym podnikom ho umiestnili na určené miesta.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs