Vyznanie slovenskej reči i našej domovine

19.jún 2013

Už po dvadsiaty prvý raz sme za pomoci medzinárodnej „celoslovensko-svetovej“ súťaže hľadali odpovede na otázku Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko…?

Odmenení účastníci súťaže s predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom pri soche Antona Bernoláka

Odmenení účastníci súťaže s predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom pri soche Antona Bernoláka

Medzi vyhlasovateľov tradičného podujatia, ktorými boli Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Štátny pedagogický ústav a ÚSŽZ sa zaradila i Matica slovenská (jej Krajanské múzeum i Vydavateľstvo), ktorá spoločne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraniční participovala na vyhlásení a vyhodnotení IV. kategórie súťažných prác. Tvorilo ju spolu 121 slohových prác školákov zahraničných slovenských škôl, zo šiestich krajín sveta (Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Ukrajina a Rumunsko). Vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s odovzdaním cien sa konalo 12. júna v Nových Zámkoch.

S pátosom i dôstojnosťou v slávnostnom dopoludní oceňovaní a pochvál novozámockým námestím zaznela slovenská hymna. Symbolicky, pri soche Bernoláka, sa stretli vzácni hostia, zástupcovia najvyšších úradov i organizácií Slovenska a účastníci a výhercovia súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko… Tu sa spoločne, na česť i pamiatku prvého kodifikátora slovenčiny, položili pamätné vence. Ústredná časť programu prebiehala v sídle Miestneho odboru Matice slovenskej Nové Zámky. Bohatý, logicky štruktúrovaný, no najmä pronárodne orientovaný program, sprevádzaný moderátorským slovom i úryvkami z ocenených prác, vytvoril pre hostí veľmi príjemný zážitok. Kultúrnu zložku podujatia vytvorilo vystúpenie dievčenskej vokálnej skupiny, žiackeho sláčikového orchestra, Detského folklórneho súboru Matičiarik, prednes Proglasu v podaní Idy Rapaičovej  a vyvrcholením bolo vystúpenie operného speváka Otokara Kleina.

Želajme si, nech sa i budúci ročník vydarí tak, ako ten dnešný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských hláv zamyslí nad otázkou: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko…? Verím, že pri písaní odpovede na ňu sa nezabudnú spýtať aj svojho srdca, tak, ako to už tradične, vďaka tejto súťaži, naša mladá slovenská generácia dokazuje.

Zuzana Pavelcová

 

ODMENENÍ ÚČASTNÍCI ZO SRBSKA

Jaroslava Majerová z GJK v Petrovci (hlavná cena), Filip Herček zo ZŠ 15. októbra v Pivnici, Valéria Hodoličová zo ZŠ S. Šumanovića v Erdevíku, Martin Krajčík a Alexander Šproch zo ZŠ J. Čajaka v Petrovci, Saňa Kráľovská zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, Patrik Malina zo ZŠ J. Kollára v Selenči, Tamara Vlčeková zo ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči, Nikolina Vršková zo ZŠ B. P. Pinkiho v Starej Pazove (čestné uznanie) a Maja Vargová zo ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči (osobitná cena poroty). Ocenenou školou sa tohto roku stala ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs