Za 4 roky až 54 programov

14.mar 2013

Aj miestneho farára Vladislava Ivičiaka zvolili do VV MOMS Petrovec. Vo svojom príhovore vyjadril nádej, že odteraz Matica a cirkev budú spoločne nastupovať.

Petrovskí matičiari v predchádzajúcom štvorročnom funkčnom období usporiadali veľký počet programov, čo určite prispelo ku kultúrnemu životu nielen Petrovca, ale aj slovenskej národnosti. O priebehu 54 matičných programov, tradičných koncertov, festivalov, príležitostných večierkov, prezentácií kníh a športových podujatí prítomným na výročnom volebnom zhromaždení MOMS Petrovec v stredu 6. marca v Dome MSS Ľudovíta Mišíka spravodajsky a v skratke hovorila predsedníčka MOMS Katarína Melegová-Melichová. Keďže zasadnutie bolo i volebné, na záver zasadnutia členmi VV MOMS v ďalšom štvorročnom období sa po hlasovaní stali: Mária Andrášiková, Viera Benková, Kvetoslava Benková, Samuel Boldocký, Jaroslav Čiep, Drahotína Dorčová, Anna Hansmanová, Zdenka Chalupková, Vladislav Ivičiak, Tatiana Kriváková-Amidžićová, Katarína Kunčáková, Anna Medveďová, Zuzana Medveďová-Koruniaková, Katarína Melegová-Melichová, Jarmila Pálenkášová, Mariena Stankovićová-Kriváková a Jarmila Stojimirovićová. Do Dozornej rady prítomní matičiari zvolili Katarínu Rašetovú, Marienu Lavircovú a Jána Bendu.

Miestni matičiari nielenže usporadúvajú programy, ale podporujú i humanitárne podujatia, iné združenia v Petrovci a inštitúcie. Práve úprimné slová vďaky bolo počuť na zasadnutí z úst vedúcich osôb iných petrovských združení, cirkvi, lokálnej a miestnej samosprávy. Zároveň sa aj matičiari  poďakovali všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii programov a aktivít, lebo bez ich ochoty, obetavosti a podpory by nemohli kvitovať takú bohatú činnosť.

Okrem rozličných programov petrovským matičiarom sa podarilo z posledných štyroch ročníkov festivalu vážnej hudby Jarné nôty vydať aj CD-platne a roku 2011 sa podpísali aj ako vydavatelia knihy Dr. Samuela Čelovského Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Skutočnosť, že si vážia snahu a prácu petrovského MOMS, spoluobčania vyjadrujú aj podporou a zaplatením si členského poplatku. Aj v pláne na rok 2013 petrovskí matičiari verejnosti ponúkli bohatú programovú náplň. Zhromaždenie na zasadnutí potvrdilo i návrhy na jednotlivé matičné uznania a ďakovný diplom. Keď ide o zastúpenie MOMS Petrovec v MSS, do Správnej rady matičného ústredia zvolili A. Hansmanovú, do Dozornej rady navrhli J. Čiepa, ako i kandidátov na vedúce posty: za podpredsedu MSS Vladimíra Feketeho a za predsedníčku K. Melegovú-Melichovú.

J. Č-p

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs