Zvyšujú tepelnú účinnosť

17.jan 2013

Riaditeľ gymnázia Paľo Belička

Keď sme vlani v septembri na začiatku nového školského roka zavítali do Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, videli sme lešenia na budove internátu  a majstrov, ktorí končili zatepľovanie budovy žiackeho domova. Základný kameň petrovského žiackeho domova položili inak v lete 1995 a v roku 1997 táto ustanovizeň prijala prvých obyvateľov. Teda už 15 rokov žiaci slovenského gymnázia z celej krajiny majú možnosť výhodne a kvalitne bývať a stravovať sa v žiackom domove.

Vedenie školy a internátu sa primerane stará o zverený majetok, ale ho aj zveľaďuje. V minulých rokoch sa pracovalo na zatepľovaní pavilónu prírodných vied, vbudovaní plastových okien na celej škole, novej streche, odkvapových rúrach, hromozvodoch a omietke.

Správca žiackeho domova Ondrej Koroš

Aj na objekte internátu za posledných 15 rokov podnikli rôzne úpravy. Vykurovanie sa zmenilo na plynové, tiež adaptovali podkrovie žiackeho domova. Zmenšili počet veľkých štvorposteľových izieb, priestor prestavali a zariadili viac menších buniek, a tak skvalitnili podmienky bývania žiakov. Do kuchyne zabezpečili paroelektrický konvertor a  namontovali aj slnečné kolektory. Tie ročne vytvoria 40 megawattov hodín tepelnej energie, čo je ekvivalentom strovených 3 100 kubických metrov zemného plynu ročne.

Vychádzajúc z myšlienky, že klasických zdrojov energie nemáme nazvyš, na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci už skôr začali myslieť o tom, ako usporiť na energiách. Najmä v zimnom období. V internáte ročne býva takmer osemdesiat žiakov a k tomu ešte zo dvadsať dospelých ich obsluhuje a má na starosti pedagogický dozor. Na ročnej úrovni v žiackom domove sa minie príliš veľa vody a energie. Aby výdavky na tieto účely boli čím nižšie, k bežnému systému vykurovania pridali ďalší alternatívny zdroj – slnečný systém. Teraz v značnej miere na dohrievanie sanitárnej vody a sčasti aj na vykurovanie používajú solárnu energiu.

Pred zimným obdobím aj internát obliekli do teplejšieho rúcha

Riaditeľ gymnázia Paľo Belička v súvislosti s tým povedal, že v čase rozhodovania o novej omietke rozhodli ešte väčšmi prispieť k zatepleniu budovy internátu, a tak usporiť na vykurovaní. „Plyn je stále drahší, takže sa pripravujeme na situáciu, keď školy budú dostávať prostriedky podľa nových štandardov a v závislosti od počtu žiakov a priestoru, ktorým disponujú, a nie podľa účtov, ktoré im lokálna samospráva vynahradí. Chceme sa správať racionálne, ale sa pripravujeme aj na optimálne podmienky a štandardy, ktoré sa chystajú pre školy v našej krajine a čoskoro sa aj budú uplatňovať,“ zdôvodnil toto rozhodnutie riaditeľ školy.

Aj správca žiackeho domova Ondrej Koroš má vlastný náhľad na túto problematiku. Zástancom je tiež šetrenia energie a nezabúda vyzdvihnúť príspevok personálu internátu, nielen pedagogický, ale aj majstrov, ktorí sami zhotovujú šatníky a skrine, vymieňajú lamináty. Dokonca sami v úplnosti vynovili nejednu umyváreň v bunkách. Správca podporuje uvádzanie inovačných a vo svete dobre osvedčených postupov v šetrení energiami. Preto privítal aj inštalovanie slnečných kolektorov a ďalšie zatepľovanie budovy.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs