V nedeľu 2.decembra 2018 sa v akcii zalesňovania zúčastnilo 45 milovníkov prírody z Kovačice a Padiny. Akciu spoločne usporiadali Ekologické hnutie Padina, Poľovnícke združenie Zajac Padina, Združenie poľnohospodárov, Združenie včelárov, Ekologické hnutie obce Kovačica, Tábornícky oddiel z Kovačice a mládež Padiny.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs