ARCHÍV – Číslo 37 | 2020

Archív

Zvoľte si jazyk

Detský kútik na FB

Detský kútik na FB

IMPRESSUM

HLAS ĽUDU
ZAKLADATEĽ: NÁRODNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

VYDAVATEĽ: NOVINOVO-VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU V NOVOM SADE

Úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu:
Anna Huďanová

Úradujúci zodpovedný redaktor:
Miroslav Benka
miroslavbenka.hl@gmail.com

Zástupkyňa úradujúceho zodpovedného redaktora:
Anna Francistyová
francistyova@hl.rs

Redakcia:
Danuška Berediová-Banovićová berediova@hl.rs, Jaroslav Čiep ciep@hl.rs, Katarína Gažová gazova@hl.rs, Anna Horvatová horvatova@hl.rs, Vladimír Hudec hudec@hl.rs, Stevan Lenhart lenharts@hl.rs, Anna Lešťanová lestanova@hl.rs, Jasmina Pániková panikova@hl.rs, Ľubica Sýkorová sykorova@hl.rs, Elena Šranková srankova@hl.rs

Jazyková redaktorka:
Mária Domoniová
domoniova@hl.rs

Adresa redakcie:
Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, poštový priečinok 234

E-mail: nvu@hl.rs
nvuhlasludu@hl.rs
inzercia@hl.rs

Telefóny redakcie:
021/47 20 840, 063/47 20 84 Telefax: 021/47 20 844
Dopisovateľstvo v Petrovci:
021/2280-042
Dopisovateľstvo v Kovačici:
013/662 565
Dopisovateľstvo v Starej Pazove:
022/317 505