Novinovo–vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Sídlo: 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V.

Zakladateľ: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu: Milana Arňašová

Činnosť: vydávanie novín (týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho mesačníka Vzlet), kníh, brožúr, hudobných kníh a iných publikácií, vydávanie časopisov a iných podobných periodických vydaní, ostatná vydavateľská činnosť, ostatné služby reklamy a propagandy, sekretárske a prekladateľské aktivity, predaj kníh, novín a kancelárskeho materiálu…

Vydavateľská činnosť: vydávanie diel, ktorými sa prispieva ku kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a inému duchovnému rozvoju Slovákov v Srbsku a k zachovaniu ich nacionálnej identity.

Týždenník Hlas ľudu

Informačno-politický týždenník

Prvé číslo Hlasu ľudu vyšlo v Báčskom Petrovci 19. októbra 1944. Od roku 1967 vychádza v Novom Sade. Vydavateľom je NVU Hlas ľudu z Nového Sadu. Základné rubriky novín: Týždeň s podrubrikami Sedem dní, Jedna osobnosť, jedna otázka, Iný náhľad, Slovensko a Eurokompas, Ľudia a diania s podrubrikami Pougár a Retrospektíva, Kultúra s podrubrikami Recenzia a JazykOmyly, ŠportDetský kútik, ako aj Oznamy RTV panoráma. Pravidelné prílohy: Poľnohospodárske rozhľady (vychádzajú dvakrát mesačne a sú prílohou pre poľnohospodárov a dedinu), Obzory (raz mesačne, príloha pre kultúru, vedu, umenie a literatúru) a Mozaika (raz mesačne, magazínová príloha), ako aj príležitostná ročná príloha SNS (venovaná priebehu a realizácii Slovenských národných slávností, ako aj ich popularizácii). Od novembra 2010 sa v novinách zjavuje aj pravidelná podrubrika Naša téma.
Úradujúca zodpovedná redaktorka: Anna Francistyová