Reagovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

🕔5. feb 2013

Počas uplynulého víkendu neznámi páchatelia rozbili tabuľu Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade. Národnostná rada slovenskej národnej menšiny ostro odsudzuje tento čin a vyzýva kompetentné orgány, aby konkrétne vandalské počínanie vyšetrili, odhalili páchateľa, resp. páchateľov a zabránili podobným útokom,

Čitať viac

Historický kalendár – 6. februára

🕔5. feb 2013

1793 – v Paríži zomrel taliansky autor rokokových komédií Carlo Goldoni. Profesionálny dramaturg benátskych divadelných spoločností a riaditeľ Talianskej komédie v Paríži. Diela: Čertice, Spievajúce Benátky, Sluha dvoch pánov, Vtipná slúžka a i. Narodil sa 25. februára 1707 v Benátkach.

Čitať viac

SKCH: Na severe Ugandy otvorila centrum pre deti s HIV a AIDS

🕔5. feb 2013

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie poskytuje na severe Ugandy útočisko chorým zraniteľným deťom, ktoré stratili svojich rodičov. Centrum sa stalo aj partnerom dlhoročného projektu SKCH Adopcia na diaľku. Prvých dvanásť ugandských dievčat, ktoré kvôli zákernej chorobe AIDS prišli o jedného alebo

Čitať viac

CÁRSKA BARA

🕔4. feb 2013

V PRÍRODNEJ REZERVÁCII CÁRSKA BARA neďaleko Bieleho Blata labute nie sú častým javom. Preto sa tento zamilovaný pár, ktorý hrdo pláva po starom Begeji a Cárskej bare, stal opravdivou atrakciou pre návštevníkov. Bieloblatčania ich pomenovali Juca a Joca. Toto môže

Čitať viac

Krása vznešeného citu

🕔4. feb 2013

Zamilovaní vzdávajú hold láske každý deň v roku. Ale 14. februára – v Deň zamilovaných láska dvoch spriaznených duší nadobúda zvláštne čaro. Vtedy zaľúbenci ešte intenzívnejšie pociťujú silu lásky, ktorá ich spája. Zamilované páry, každý svojím spôsobom, oslavujú svätého Valentína.

Čitať viac

Vždy a navždy

🕔4. feb 2013

Láska sa skryje hocikde, hockedy nájde sa tá krásna vec… básni Jacques Prévert v zbierke Nahé lásky. I oheň chce znať z dievčích tiel, tiel – lebo k duši nikto neprišiel… naznačuje Laco Novomeský v básni Mladosť. Alebo aj trochu pragmatickosti: Keď tu nie je

Čitať viac

REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÉHO UZLA V ŠKOLE

🕔4. feb 2013

REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÉHO UZLA V ŠKOLE. V Základnej škole Sriemskeho frontu v Šíde už roky dozadu zápasia s problémom fungovania hygienického uzla. Do jeho riešenia sa aktívne zapojil tak školský, ako aj stavebný obecný inšpektor. Tematiku odborne rozobrali a rozdelili do dvoch segmentov. Do prvého zaradili

Čitať viac

Ukážkové priedomia a záhrady (3)

🕔4. feb 2013

Ekologické združenie Zelení – Petrovec si v polovici decembra v rámci podujatia Pohľady na petrovské záhrady po troch rokoch pozorného pozorovania osady – okrem domácností, ktoré si úpravou svojich záhrad, priedomí a dvorov zaslúžili verejne byť vysunuté do prvého plánu – pozornejšie

Čitať viac

Bdejú nad bezpečnosťou spoluobčanov a ich majetkov

🕔4. feb 2013

V súčasnosti v Hložanoch pôsobí asi 15 občianskych spolkov, združení a klubov. Jedným z najstarších je Dobrovoľný hasičský spolok Hložany (DHSH): 28. apríla 2012 oslávil okrúhlych osem desaťročí od založenia. Pri tej príležitosti vyšla tlačou neveľká publikácia pod názvom Dobrovoľný hasičský

Čitať viac

Nezabúdajú na sviatok zamilovaných

🕔4. feb 2013

Každý potrebuje blízkosť iného človeka: fyzickú, duchovnú, emocionálnu. V akej miere prejavíme záujem o city toho druhého, v takej miere sa nám podarí lásku aj preukázať. Bezpodmienečná láska znamená neobmedzenú dôveru a porozumenie. Treba si ju chrániť, pestovať a nikdy nezanedbávať, ani na chvíľu.

Čitať viac