VEDIEŤ VIAC

🕔24. jan 2013

VEDIEŤ VIAC o iných možno rôznymi spôsobmi: stretnutiami, rozhovormi, publikáciami… Autorom jednej z kníh, ktorá výstižne a v kocke dokáže srbskému čitateľovi priblížiť dejiny Slovenska od najstarších čias po toto tisícročie, je historik Dr. Dušan Kováč, už celé desaťročia pôsobiaci

Čitať viac

Zviditeľňovanie pôvodnej tvorby

🕔24. jan 2013

Od monitorovania cez reflexie po propagáciu súčasnej slovenskej literatúry – takto by sa dali zhrnúť základné úlohy Literárneho informačného centra (LIC), štátnej príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Predstavitelia LIC sú v posledných rokoch takmer pravidelnými účastníkmi najznámejšieho

Čitať viac

Materinský jazyk v škôlkach určiť zákonom

🕔24. jan 2013

Učiteľka slovenčiny v Základnej škole Bratstva a jednoty v Bielom Blate Anna Valentová šesť rokov bojovala o to, aby sa s vyučovaním slovenčiny začalo už v škôlke. Mieni, že to pomôže, aby sa deti, resp. ich rodičia ľahšie rozhodovali deti pri zápise

Čitať viac

Ako sa do hory volá…

🕔24. jan 2013

Opäť sme sa, hľa, ocitli v období bilancovania vlaňajšej činnosti. Znovu a zase volajú novinárov na výročné schôdzky združení, spolkov, klubov… V Hložanoch sme vlani boli pri snemovaní všetkých tamojších organizácií spolkového života, s výnimkou azda tých, ktoré alebo výročné schôdze neabsolvovali alebo nás

Čitať viac

V malej dedinke v údolí poriadne sa kúdolí…

🕔24. jan 2013

Správa ako hrom! Kompletná Rada Miestneho spoločenstva Lug, zvolená vo voľbách 25. novembra 2012, podala demisiu na schôdzi v utorok 15. januára 2013. Prečo? Odpoveď na logickú otázku čumí za siedmimi zámkami. Nie celkom sme sa k nej prehryzli. Po daktorých členov

Čitať viac

Vznikla Slovenská asociácia grantových poradcov

🕔24. jan 2013

Ambíciou asociácie je priniesť kvalitatívnu zmenu do prípravy a implementácie rozvojovej pomoci na projektovej a programovej úrovni. Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP), dobrovoľné záujmové združenie profesionálov z oblasti podpory lokálneho i regionálneho rozvoja a grantového poradenstva, začína v týchto dňoch

Čitať viac

DO KYSÁČSKEJ ŠKOLY DEDKO MRÁZ

🕔24. jan 2013

DO KYSÁČSKEJ ŠKOLY DEDKO MRÁZ  dávno nezavítal. Preto veľkým prekvapením pre deti bol dedko Mráz, ktorý prišiel až z Loznice. Deti ho nespoznali a len keď si strhol masku, zistili, že to je obľúbený animátor Filip Dišić, s ktorým sa

Čitať viac

Prísne dodržiavať odborné pokyny

🕔24. jan 2013

Prednášku o antibiotikách niekdajšia hložianska (a čelarevská) lekárnička, teraz dôchodkyňa, Mária Kyseľová začala konštatáciou, že Zákon o zákaze vydávať antibiotiká bez lekárskeho receptu, ktorý schválili pred rokom, je mimoriadne dôležitý a treba ho dodržiavať. Jej výklad zacielený najmä na nebezpečenstvo z rezistentnosti baktérií

Čitať viac

Potreby väčšie než možnosti

🕔24. jan 2013

Aradáč je najstaršia slovenská osada v Banáte, do ktorej Slováci prišli pred bezmála 230 rokmi. Skôr to boli dve osady, Slovenský a Srbský Aradáč, ktoré sa po druhej svetovej vojne zlúčili do jednej osady, v ktorej dnes žije zo 3 500

Čitať viac

Bum-bum-bum!

🕔24. jan 2013

Dáva sa na známosť! V polovici januára zdravotníci zaevidovali trinásť pacientov chorých na prasaciu chrípku. S ohľadom na množstvo prasacinky skonzumovanej v období zdupľovaných sviatkov, ako i na všetky (po)odhalené svinstvá, nie je to až také strašné, ale predsa: pozor

Čitať viac