Vydávajú sa knihy, ktoré súvisia s činnosťou NVU Hlas ľudu, ale nezapadajú ani do jednej založenej edície. Ide predovšetkým o antológie, zborníky prác, ako aj iné autorské diela, ktoré vyšli buď ako spoločné vydanie s niektorým iným vydavateľom, alebo sa NVU Hlas ľudu zjavuje iba ako vydavateľ knihy, kým jej prípravu mal na starosti samotný autor…

Vyšli tituly:

 

1. 30 rokov Stretnutia pod lipami

Výber víťazných prác autorov vo Vzletovej rubrike Rozlety,Nový Sad : Hlas ľudu, 2002, 30 s., náklad: 500, predslov: Čože je to tridsiatka? (Svetluša Hlaváčová).Kniha je zostavená z víťazných prác autorov – literárnych i výtvarných – uverejnených v rubrike Rozlety mládežníckeho časopisu Vzlet. Začína sa s prácami od roku 1976, keď  stretnutie nadobudlo súťažný ráz, čiže prvých päť ročníkov Stretnutia pod lipami sa neuvádza.

2. Odfotografovať odchod odinakiaľ

Autor: Víťazoslav Hronec (nar. 1944, Pivnica). Antológia poézie z rubriky Rozlety mládežníckeho časopisu Vzlet (1970 – 2004).Nový Sad : Hlas ľudu, 2008, 180 s., predslov: Fenomén mladíckeho i dievčenského veršovania… (Víťazoslav Hronec), Bibliografia básní a ilustrácií, Zoznam fotografií, Bibliografia ilustrácií, Poznámka o zostavovateľovi.Kniha zrovnoprávňuje všetkých veršujúcich začiatočníkov z rokov 1970 – 2004, rovnako tých niekoľkých, ktorí sa neskôr stali uznávanými básnikmi, ako aj tých ostatných, ktorí po mladíckom básnickom vzplanutí verše už viac nepísali. Do zväzku ich zviazala literárno-historická okolnosť, že básne uverejňovali v tej istej rubrike (Rozlety) mládežníckeho časopisu Vzlet.

3. Od Petrovca do Málinca

Autor: Kvetoslava Benková (nar. 1951, Petrovec), časť 4, Výročné zvyky v slove a piesni.Nový Sad : Hlas ľudu, 2009, 264 s., predslov: Úvodom  (Kvetoslava Benková), Informátori, Vysvetlivky, Abecedný zoznam piesní, Literatúra, Medailón o autorke, náklad: 300Kniha nadväzuje na predchádzajúce zväzky: Svadba, Priadky, Balady. Obsahuje základné informácie o výročnom zvykosloví Slovákov a ľudové piesne výročného zvykoslovia upriamením na skúmané obce – Petrovec v Srbsku a Málinec na Slovensku.

4. 40 rokov časopisu Vzlet

Zborník prác.Nový Sad : Hlas ľudu, 2011, 110 s., predslov: Úvod (Stevan Lenhart), Hlavní a zodpovední redaktori Vzletu 1970 – 2010, Menný register.Kniha obsahuje texty, ktoré boli predstavené na okrúhlom stole 40 rokov časopisu Vzlet a niektoré texty, ktoré boli napísané dodatočne, a predstavujú významný dokument o uplynulých štyroch desaťročiach, ale zároveň aj podklad pre budúce výskumy dejín tohto mládežníckeho časopisu.
 

5. Povolaná zo spomienok

Autor: Pavel Mučaji (nar. 1929, Báčsky Petrovec), fejtón o akademickej maliarke Zuzke MedveďovejNový Sad : Hlas ľudu, 2011; Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 120 s., Smútočné príhovory na pohrebe Zuzky Medveďovej, Dokumenty a obryzy.Kniha je určitým návratom k akademickej maliarke Zuzke Medveďovej, nie však príležitostne  alebo z nejakého životného jubilea, ale pre životnosť jej umeleckého diela. Kniha je spoločným vydaním NVU Hlas ľudu a Slovenským vydavateľským centrom. Vydaná pri príležitosti 230. výročia príchodu Slovákov do Kysáča.