Praktik

dávajú sa praktické príručky a knihy obsahujúce rôzne rady a ponúkajú bohatú paletu receptov. Predovšetkým ide o práce a príspevky novinárov a spolupracovníkov Hlasu ľudu zverejnené v Hlase ľudu.

Vyšli tituly

HLKucharka

1. Hlasľudovská kuchárka – Z kysáčskeho receptára

Zostavila: Elena Šranková (nar. 1958, Padina), novinárka Hlasu ľudu. Nový Sad : Hlas ľudu, 2013. Predslov: Milé kuchárky, milí kuchári… (Elena Šranková). Doslov: Milí priatelia! (Pavel Chrťan). Náklad: 1 500.
Obsah: Recepty, ktoré sa ponúkajú sú z dvoch prameňov: jednu časť poskytli členky Spolku kysáčskych žien – ide o tradičné domáce jedlá a k nim sú zaradené aj recepty koláčov, ktoré Kysáčanky najčastejšie ponúkajú na mnohých podujatiach. Druhá časť je z uverejnených receptov v týždenníku Hlas ľudu: z rubriky Do vášho receptára v rámci Poľnohospodárskych rozhľadov a z rubriky Iba pre labužníkov v rámci Mozaiky. každý recept je ilustrovaný fotografiou.
Prirucka

2. Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov

Autor: Anna Horvátová (nar. 1968, Nový Sad), jazyková redaktorka Hlasu ľudu. Nový Sad : Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, 2013 – Kulpín : Asociácia slovenských novinárov, 2013. Jazykový redaktor: Dr. Juraj Glovňa. Poznámka: O autorke (Michal Ďuga). Náklad: 300.
Obsah: Úvod; Poznámka pre používateľov; I. Z lexikálnej roviny jazyka (slovná zásoba); II. Z gramatiky; III. Z pravopisu a výslovnosti; IV. Použitá literatúra.