Späť na domovskú stránku

Z novinárskej kuchyne

Z novinárskej kuchyne

Vydávajú sa hodnotné diela novinárov a spolupracovníkov Hlasu ľudu zverejnené v Hlase ľudu. Sú to buď diela jedného autora napísané v dlhšom časovom úseku (reportáže, cestopisy…) alebo diela viacerých autorov z jednej tematickej oblasti.

Vyšli tituly

1. Torta s jedným vajcom

Autor: Vladimír Dorča (nar. 1944, Petrovec), novinár redaktor Hlasu ľudu. Nový Sad : Hlas ľudu, 1995. Doslov: Reportérov osud (Andrej Čelovský). Náklad: 1000.Obsah: dvanásť reportáží a dvanásť receptov na prípravu jedál.Reportáže: o živote tunajšieho slovenského spoločenstva a jeho okolia

2. Objektív na poludníkoch

Autor: Ján Kišgeci (nar. 1941, Petrovec), spolupracovník Hlasu ľudu.
Nový Sad : Hlas ľudu, 1996. Doslov: Drahokam do tradície (Vladimír Dorča). Náklad: 1000, 101 s.Obsah: desať cestopisných reportáží z rôznych krajov sveta. Bohato ilustrovaná farebnými fotografiami.

3. Namiesto kytice na Ráchelin hrob

Autor: Andrej Čipkár (nar. 1932, Hložany), spolupracovník Hlasu ľudu.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2003. Náklad: 300, 80 s.Obsah: cestopisné reportáže rozdelené do šiestich kapitol, z biblických krajín Egypta, Sýrie, Jordánska a Izraela. Ilustrovaná fotografiami.

4. Potulky za Ruženkou alebo rytier Pustého hradu v ošiali mája

Autor: Vladimír Dorča (nar. 1944, Petrovec), novinár redaktor
Hlasu ľudu. Nový Sad : Hlas ľudu, 2004. Doslov: Čítanie ako dobrodružstvo (Svetluša Hlaváčová). Náklad: 300, 80 s.Obsah: novelizované rozprávanie o potulkoch v okolí Zvolena.Ilustrácie: Olgica Tordayová.

5. Povetrie nazajtra

Autor: Víťazoslav Hronec (Pivnica 1944), básnik, prozaik, literárny kritik, novinár v Hlase ľudu, redaktor vo vydavateľstve Obzor, Kultúra a SVC.
Nový Sad: Hlas ľudu, 2007, 176 s. Náklad: 200. Tvrdá väzba. Bibliografia, poznámka o knihe a menný register. Výber z diela Víťazoslava Hronca, zväzok šiesty.Obsah: štyridsaťštyri textov publicistického rázu. Výber z literárnej a výtvarnícky orientovanej publicistiky z rokov 1965 – 2004: eseje, kritiky a príspevky z literárnej histórie.

8. Život píše poviedky

Autor: Jaroslav Feldy (nar. 1949, Erdevík), novinár v Rádiu Nový Sad. Spolupracoval s Hlasom ľudu a Vzletom.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2010. Poznámka o autorovi, bibliografická poznámka. Náklad: 300, 80 s.Obsah: Drobné príhody a udalosti zo života, rozdelené do štyroch cyklov: Nezábudky z Erdevíka a z Bingule, Nezábudky z novinárskeho života, Vojnové nezábudky a Nezábudky jedného dedka a jeho vnúčat. Tém záverečný cyklus tvoria vlastne poviedky pre deti.
Ilustrácie: Pavel Koza.

Untitled-1

9. Obrázky z manželského života (…aj farebné)

Zostavovateľka: Vladimíra Dorčová-Valtnerová.
Autor: Vladimír Dorča (nar. 1944, Petrovec – 2005), novinár redaktor.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2013. Doslov: Ján Sand. Slovo na záver: Oto Filip
Štyridsať príbehov zo života manželského, ktoré sa i dnes čítajú jedným dychom: lebo sú nám všetkým blízke, lebo ich žijeme s autorom, lebo sa aj sami objavujeme v role hrdinov a tiežhrdinov.
Ilustrácie: autor. Náklad 300, 118 s. 
FKMLADOST prenos

10. 90 rokov petrovského futbalu

Zostavil: Samuel Medveď (nar. 1958, Báčsky Petrovec), osvetový pracovník, ochotnícky herec a dopisovateľ Hlasu ľudu. Nový Sad : Hlas ľudu, 2013. Predslov: Namiesto úvodu (Samuel Medveď). Náklad: 400.