10. Konferenz der Europäischen Regionen und Städte in Wien
Conference of European Regions and Cities in Vienna
im Wiener Rathaus des Institutes der Regionen Europas.
Foto: Franz Neumayr 29.9.2014
Im Bild

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs