NÁVRATKA

na medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu
k historickým jubileám slovenskej tlače v Srbsku

Print

Meno, priezvisko, titul: (povinné)

Organizácia:

Korešpondenčná adresa:

Váš email: (povinné)

Fax, telefón:

Názov príspevku:

Technické požiadavky k prezentácii príspevku:

Anotácia príspevku: