O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ
O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ

OLINKA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ (1985) v NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 2020. Na gymnáziu sa podieľala pri zrode časopisu Fokus a bola členkou jeho redakcie. Na Oddelení Slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a prispievala do študentských časopisov Traf! a Čarbológ. V roku 2009 sa zamestnala v lokálnej Rádio-televízii Obce Kovačica, ako novinárka v slovenskej redakcii a v rokoch 2015-2020 zastupovala funkciu riaditeľky RTV OK. Občas prispieva do slovenských vojvodinských časopisov, mesačníkov a periodík, ako aj na portál ÚKVS a spolupracovala aj s Radio Slovakia Internacional, ktorý zastrešuje RTVS v Bratislave. Je autorkou niekoľkých dokumentárnych vysielaní ako je napr. 100 rokov divadla v Kovačici, Slovenské starodávne jedlá v Kovačici a Padine a početných vysielaní venovaných známym a popredným osobnostiam Obce Kovačica v produkcii RTV OK. Kontakt: ogjonasova@hl.rs