Lopte za ceo tim

Lopte za ceo tim

Nedavno su Fudbalski tim „Tatra“ iz Kisača posetili članovi Mesnog odbora Socijalističke partije Srbije, na čelu sa direktorom Novosadskog sajma Slobodanom Cvetkovićem. Tom prilikom su gosti iz Novog Sada rukovodstvu

Arhive

Pratite nas na:

Izaberite jezik

IMPRESSUM

Hlas ljudu
Osnivač: Nacionalni savet slovačke
nacionalne manjine

Izdavač: Novinsko-izdavačka ustanova
“Hlas ljudu“, Novi Sad

V. d. direktor NIU "Hlas ljudu":
Ana Huđan

V. d. odgovorni urednik:
Stevan Lenhart
lenharts@hl.rs

Zamenica v. d. odgovornog urednika
Ana Francisti
francistyova@hl.rs

Redakcija:
Juraj Bartoš bartos@hl.rs,Danuška Beređi Banovićbeediova@hl.rs, Jaroslav Čjep ciep@hl.rs, Katarina Gažova gazova@hl.rs, Anna Horvatova horvatova@hl.rs, Vladimir Huđec hudec@hl.rs, Anjička Halupa chalupova@hl.rs, Ana Lešćan lestanova@hl.rs, Jasmina Panjik panikova@hl.rs, Juraj Pucovski pucovsky@hl.rs, Ljubica Sikora sykorova@hl.rs, Elena Šranka srankova@hl.rs

Jezička urednica:
Marija Domonji
domoniova@hl.rs

Adresa redakcije:
Bulevar oslobođenja 81/5,
21 000 Novi Sad,
poštanski fah 234

E-mail: nvu@hl.rs
nvuhlasludu@hl.rs
inzercia@hl.rs

Brojevi telefona redakcije:
021/47 20 840, 063/47 20 84 Telefax: 021/47 20 844
Dopisništvo u Bačkom Petrovcu:
021/2280-042
Dopisništvo u Kovačici:
013/662 565
Dopisništvo u Staroj Pazovi:
022/317 505