Lopte za ceo tim

Lopte za ceo tim

Nedavno su Fudbalski tim „Tatra“ iz Kisača posetili članovi Mesnog odbora Socijalističke partije Srbije, na čelu sa direktorom Novosadskog sajma Slobodanom Cvetkovićem. Tom prilikom su gosti iz Novog Sada rukovodstvu

Arhive

Izaberite jezik

IMPRESSUM

Hlas ljudu
Osnivač: Nacionalni savet slovačke
nacionalne manjine

Izdavač: Novinsko-izdavačka ustanova
“Hlas ljudu“, Novi Sad

Vršilac dužnosti direktora NIU Hlas "Hlas ljudu":
Milana Arnjaš

V. d. odgovorna urednica:
Ana Francisti
francistyova@hl.rs

Redakcija:
Miroslav Benka miroslavbenka.hl@gmail.com, Danuška Beređi Banović beediova@hl.rs, Jaroslav Čjep ciep@hl.rs, Katarina Gažova gazova@hl.rs, Olinka Glozik-Jonaš ogjonasova@hl.rs, Anna Horvatova horvatova@hl.rs, Vladimir Huđec hudec@hl.rs, Stevan Lenhart lenharts@hl.rs, Ana Lešćan lestanova@hl.rs, Jasmina Panjik panikova@hl.rs, Miroslava Pap pap@hl.rs, Ljubica Sikora sykorova@hl.rs, Elena Šranka srankova@hl.rs

Jezička urednica:
Marija Domonji
domoniova@hl.rs

Adresa redakcije:
Bulevar oslobođenja 81/5,
21 000 Novi Sad,
poštanski fah 234

E-mail: nvu@hl.rs
nvuhlasludu@hl.rs
inzercia@hl.rs

Brojevi telefona redakcije:
021/47 20 840, 063/47 20 84 Telefax: 021/47 20 844
Dopisništvo u Bačkom Petrovcu:
021/2280-042
Dopisništvo u Kovačici:
013/662 565
Dopisništvo u Staroj Pazovi:
022/317 505