Späť na domovskú stránku

Tag "Karol Kuzmány"

Karol Kuzmány: Sláva šľachetným

Karol Kuzmány: Sláva šľachetným

🕔15. nov 2016

SPOMIENKOVÝ VEČIEROK Ako pamiatku na 210. výročie narodenia a 150. výročie smrti Karola Kuzmányho petrovský Cirkevný zbor SEAVC v nedeľu 13. novembra poobede v evanjelickom kostole prichystal spomienkové pásmo slova a hudby Sláva šľachetným. V tomto príležitostnom programe okrem domáceho farára Jána Vidu prednesom piesní

Čitať viac