Späť na domovskú stránku

Tag "odborno-metodický seminár"

V Bratislave sa začal 10. ročník odborno-metodického seminára

V Bratislave sa začal 10. ročník odborno-metodického seminára

🕔16. aug 2016

Komunikačné aspekty na poradí domáce – cudzie v jazykovom systéme a v praxi, lingvodidaktické aspekty domácich a prevzatých prvkov v lexikálnom a gramatickom systéme so zreteľom na didaktickú prax alebo prezentácia a osvojovanie slovenských lexikálno-gramatických špecifík so zreteľom na interligválny

Čitať viac