Z otvorenia výstavy: Jelena Čupićová a Vladimir Kerkez, riaditeľ Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktorý zdôraznil, že sa i z tohto podujatia ohrozeným ľuďom v záplavách zašlú zozbierané peňažné príspevky

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs