V Krásnohorskom Podhradí sa 10. marca 2013 konalo zhromaždenie za prítomnosti Mariánu Kotlebu (na snímke) z ¼udovej strany Naše Slovensko a jeho prívržencov pri príležitosti 1. výroèia vyhorenia hradu Krásna Hôrka. FOTO TASR – František Iván

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs