Z 12. SCHÔDZE NRSNM V BÁČSKOM PETROVCI: Jednotný nástup? Vo hviezdach!

6.mar 2016

Z 12. SCHÔDZE NRSNM V BÁČSKOM PETROVCI: Jednotný nástup? Vo hviezdach!

Za necelé štyri hodiny členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny včera v Báčskom Petrovci absolvovali úhrnne 19 bodov rokovacieho programu. Okrem zápisníc z 10. a 11. schôdze schválili programy práce rady a všetkých štyroch výborov, ako i finančný plán NRSNM na rok 2016.

Príkladné ticho vládlo kým hovorila veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková

D. Repčeková: “Slováci dosiahli veľa, lebo držali spolu…“

Prvý raz pri práci nášho najvyššieho orgánu kultúrnej samosprávy bola veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková. V krátkom príhovore poznamenala, že sa posledné dva týždne v Srbsku niesli v znamení rokovaní ku kapitole 23. V tejto súvislosti osobitne podčiarkla:

Pokiaľ by ste cítili, že stále je čo treba otvoriť vôči vláde a vôči predstaviteľom miestnej samosprávy, táto kapitola vám na to dá možnosť až do doby, kým sa Srbsko nestane členom Európskej únie, čo sa, dúfam, stane.

Veľvyslankyňa Repčeková pripomenula, že Slovenská republika od 1. júla preberá predsedníctvo v Európskej únii “a rada by otvorila ďalšie kapitoly, ktoré sú v prístupovom procese Srbska.” Taktiež dodala:

Otvorenie kapitoly neznamená zároveň jej zatvorenie a zametenie problémov, v tomto prípade národnostných menšín, pod prah. My všetci očakávame, že tá kapitola bude posledná, ktorá sa zatvorí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Príkladné ticho vládlo kým hovorila veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková

Hlava Veľvyslanectva SR tiež pripomenula, že sa stretla aj s premiérom Aleksandrom Vučićom, s ktorým o. i. rokovali o situácii v oblasti národnostných menšín a národnostného vysielania a priznala sa:

– Mňa osobne dosť mrzí, že ešte stále nie je funkčný Fond pre národnostné menšiny a nie sú známe zdroje jeho napĺňania, povedala Repčeková a podotkla:

– Nám sa nepodarilo napríklad zistiť, aký je stav privatizácie médií a aké sú ďalšie úmysly.” Záverom kratšieho výkladu D. Repčeková uzavrela, že Veľvyslanectvo nie je k postaveniu národnostnej menšiny ľahostajné: – Sledujeme vývoj a zaoberáme sa ním.

Pavel Surový mal chuť robiť alkotest

Pavel Surový mal chuť robiť alkotest

Dôležitá konštatácia slovenskej veľvyslankyne (“Tunajší Slováci dosiahli veľa preto, lebo držali spolu.”) nepadla do úrodnej pôdy. Verbálne prestrelky príslušníkov dvoch skonfrontovaných prúdov rady známe z predchádzajúcich schôdzí boli iba o vlások jemnejšie. Pretrváva teda dojem, že spoločný nástup zostáva “vo hviezdach.” Na čiu mlynicu je tá voda – domyslí si každý nezaujatý človek.

Väčšinou hlasov rada prijala aj správy o činnosti a finančné správy za rok 2015, tiež plány a programy práce, plus finančné plány na rok 2016 štyroch našich inštitúcií s osobitným významom: NVU Hlas ľudu, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Múzea vojvodinských Slovákov a Galérie insitného umenia v Kovačici.

Poslanci NRSNM verifikovali potrebu po otvorení nového vzdelávacieho profilu na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci: ide o otvorenie jednej jednorečovej alebo dvojrečovej triedy, tzv. počítačového t. j. smeru pre nadaných žiakov.

Aký krásny ale zriedkavý obraz: všetci sú ZA!

Aký krásny ale zriedkavý obraz: všetci sú ZA!

Rada sa uzniesla, že bude písomne reagovať na odvolania riaditeľov škôl v Kovačici a Padine. Vyjadrila podporu memorandu o spolupráci medzi ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku a NRSNM, zaujala kladné stanoviská k názvu ulice v Starej Pazove a k projektu Viacjazyčná príloha týždenníka Pančevac.

Jej čenovia prijali na vedomie správu nezávislého revízora o revízii príjmov a výdavkov získaných z republikového rozpočtu za rok 2015 ako i demisiu členky rady Anny Chrťanovej Leskovac, novej riaditeľky ÚKVS.

Z 29 členov NRSNM na 12. schôdzi v zasadačke Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (skončila sa večer o pol ôsmej) na začiatku bolo 23 členov; jeden prišiel neskoršie a podpredseda Juraj Červenák sieň opustil čoskoro po prestávke.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs