15 rokov obnovenia Spolku žien Pivnica

22.mar 2019

15 rokov obnovenia Spolku žien Pivnica

Neobyčajnú a veselú oslavu 15. výročia obnovenia Spolku žien Pivnica usporiadali jej členky vo štvrtok 21. marca v sieni SKUS Pivnica. Zagratulovať im prišli predsedníčky a predstaviteľky ďalších 14 spolkov zo všetkých regiónov.

Predsedníčka jubilujúceho spolku Anna Valášeková

Všetkých prítomných srdečne privítala predsedníčka jubilujúceho spolku Anna Valášeková. Pripomenula, že prvý ženský spolok v Pivnici bol založený roku 1933. V rokoch ďalšieho pôsobenia menil názov, ale úloha mu bola stále tá istá. Zdôraznila, že byť spolkárkou je veľká zodpovednosť a všetkým zaželala i do budúcna veľa chtivosti v tejto činnosti.

Gratulácie predsedníčky ASSŽ Viery Miškovicovej

K jubileu Spolku žien Pivnica verejne zagratulovali: Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, Maja Pilipovićová, predsedníčka Rady pre rodovú rovnosť Obce Báčska Palanka, Mária Gašparovská, predsedníčka Spolku petrovských žien, Miriam Murtínová zo Spolku žien Slovenka v Hložanoch a Dr. Zvezdana Petrovićová z Gerontologického strediska v Báčskej Palanke.

Vtipné príbehy rozveselili všetkých prítomných

Výpravy spolkov – gratulantiek neprišli s prázdnymi rukami a jubilantky v čele s predsedníčkou Valášekovou sa im odvďačili neobyčajným programom a chutným obedom. V úvodnom príhovore predsedníčka uznala, že sa hádam ani spočítať nedá, čo sa všetko v Pivnici vďaka Spolku žien za 15 rokov udialo. Usporiadali početné výstavy, uhostili mnohé združenia, zúčastnili sa v mnohých podujatiach doma i za chotárom, boli na zájazdoch, výletoch.

Pekná návštevnosť

Preto z tejto štvrtkovej oslavy urobili Pivničanky nezabudnuteľné a veselé stretnutie: spevácka skupina jubilujúceho spolku zaspievala niekoľko pôvodných pivnických piesní, členky spolku Anna Žihlavská, Daniela Durgalová a Anna Tótová čítali práce o veselých a vtipných príhodách spolkárok zo zájazdov. V druhej časti oslavy išla pieseň do kola. Každá výprava spolkárok na výzvu predsedníčky Valášekovej začínala spievať pieseň zo svojej dediny či mesta, za čo boli odmenené ďakovným listom a darčekom. V speve sa im potom pripojili všetci ostatní.

Minulosť Pivnice na výstave

Hostiteľky svojim gratulantom ukázali aj svoje priestory v Diakonickom dome, kde v dvoch izbách majú nainštalovanú etnografickú výstavu. Pätnáste výročie obnovenia svojho spolku si budú pripomínať počas celého roku a osobitne na tradičnom septembrovom Literárnom stretnutí.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs