Autobusová zľava pre žiakov a študentov

27.aug 2015

Autobusová zľava pre žiakov a študentov

Željko Šolaja

Željko Šolaja

STARÁ PAZOVA

 

Výborníci staropazovského lokálneho parlamentu schválili rozhodnutie o subvencovaní trov autobusovej prepravy pre žiakov a študentov v novom školskom roku 2015/2016. Súbeh na získanie zľavy je otvorený do 17. septembra.

Žiaci a študenti s bydliskom v Staropazovskej obci, ktorí sa zapísali do školy alebo na fakultu mimo územia obce, budú platiť 60 percent z ceny mesačného lístka za autobusovú prepravu (tamojšieho prepravcu Lasta Srem), kým ostatnú časť – 40 percent uhradí Obec Stará Pazova. Ako uviedol náčelník Oddelenia pre spoločenské činnosti, kultúru a informovanie Obce Stará Pazova Željko Šolaja, v novom školskom roku majú i novinku. Žiaci z osád Staropazovskej obce, ktorí sa zapísali do jednej z troch pazovských stredných škôl, budú platiť iba 20 percent z ceny mesačného lístka za autobusovú prepravu, ostatnú časť aj tu uhradí obec. Súbeh je otvorený od 17. augusta do 17. septembra a na súbehu sa môžu zúčastniť žiaci a študenti s trvalým a prechodným bydliskom v Staropazovskej obci, ktorí sa zapísali do školy alebo na fakultu, ktorej zakladateľom je Republika Srbsko, AP Vojvodina alebo jednotka lokálnej samosprávy. Z potrebnej dokumentácie potrebné je do oddelenia okrem prihlášky priniesť fotokópiu prvých strán zdravotnej knižky (pre žiakov prvého a druhého ročníka strednej školy) alebo osobného preukazu.

„Právo na bezplatnú autobusovú prepravu počas trvania školského roka majú žiaci a študenti z rodín, ktoré sú užívateľmi peňažnej sociálnej pomoci alebo patria do kategórie ohrozených obyvateľov,“ povedal Šolaja a dodal, že žiaci a študenti z týchto skupín nemusia prinášať do oddelenia žiadne doklady, lež to v lokálnej samospráve vybavia s tamojším Strediskom pre sociálnu prácu, ktorý má na starosti túto evidenciu.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs