Báčska Palanka

18.apr 2013

V organizácii Mládežníckeho ekologického klubu z Báčskej Palanky a Ekologického spolku pre dedinský turizmus a rozvoj vidieka z Pivnice 27. marca v budove niekdajšieho komitétu v Báčskej Palanke usporiadali Tribúnu proti geneticky modifikovaným organizmom. Dôvodom bola zhromaždením obce jednohlasne schválená Deklarácia proti pestovaniu a obratu GMO na území obce. Ďalším cieľom bola snaha dať podnet na rozvoj organickej výroby v Pivnici. Na tribúne sa zúčastnili Dr. Miladin Ševarlić, profesor z Belehradu, a Dr. Biljana Baretová, lekárka prírodnej medicíny. Osobitne zdôraznili, že zmes génov rozličného druhov má škodlivé účinky na ľudí a nikdy sa nevie, aké následky prinesie každá nová generácia. Moderátor tribúny, spisovateľ a historik Aleksandar Veljić navrhol, aby sa organické poľnohospodárstvo v Pivnici stalo pilotovým projektom podporeným štátom. Iniciátorom organického poľnohospodárstva v Pivnici je predseda Ekologického združenia, študent Poľnohospodárskej fakulty Mirko Vlček. Pivnické certifikované výrobky by už v tomto roku mali zaručiť zdravú výživu v tomto prostredí.

 J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs