BÁČSKY PETROVEC: Dojčenie – víťazný bod pre život

3.okt 2014

BÁČSKY PETROVEC: Dojčenie – víťazný bod pre život

Foto: archív DZ Báčsky Petrovec

Foto: archív DZ Báčsky Petrovec

Do tohtoročných podujatí v rámci Týždňa podpory dojčeniu, ktorý sa v Srbsku pripomína v dňoch 29. septembra až 5. októbra sa zapojil aj Dom zdravia Báčsky Petrovec.

Cieľom tohtoročnej kampane na tému Dojčenie – víťazný bod pre život, do ktorej sa zapojili aj petrovské pediatrické sestričky,  je poukázať na význam poskytovania podpory matkám, aby zabezpečili svojim bábätkam stravovanie dojčením, čo v krízových mimoriadnych situáciách môže zachrániť život nielen dieťaťu, ale často aj matke.

Pediatrické sestričky (u nás známe ako “patronažne sestre”) Anna Medovárska a Mária Marková z Domu zdravia Báčsky Petrovec vo štvrtok 2. októbra t.r. po prvý-krát zorganizovali stretnutie dojčiacich mám, čím sa táto báčska obec zapojila do akcie Týždeň podpory dojčenia.

Na stretnutie prišlo zo desať mám, niektoré dokonca so svojimi deťmi, a v družnej debate s pediatrickými sestrami,  tajomníčkou petrovského Čerevného krížu Tatianou Cerovskou a Dr. Annou Uramovou-Benkovou, lekárkou Detskej nemocnice v Novom Sade si vymenili skúsenosti s dojčením.

Foto: archív DZ Báčsky Petrovec

Foto: archív DZ Báčsky Petrovec

Zdravotné pracovníčky (a pracovníci) a matky z obce Báčsky Petrovec touto akciou poukázali nielen to, že si uvedomujú prednosti výlučného dojčenia počas prvých šesť mesiacov dieťaťa, význam pokračovania dojčenia ako doplnkovej výživy do konca druhého roka dieťaťa, ale aj dôležitosť vzdelávania mladých generácií v tejto životnej oblasti.

– Pediatrické sestričky Medovárska a Marková za podpory vedenia nášho domu zdravia urobili vynikajúci prvý krok, keď ide o propagáciu dojčenia v našej obci, – pochvaľujú si stretnutie mladé dojčiace matky. – Dokonca urobili aj dobrú vec, keďže žiakom základnej školy dali úlohu nakresliť výkresy na tému dojčenia, čiže od malička deťom pripomínajú a učia ich, aký veľký význam má tento humánny a prirodzený čin matky.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs