BBF: Najúspešnejšie doteraz

14.okt 2016

BBF: Najúspešnejšie doteraz

Média sú zrkadlom spoločnosti

Média sú zrkadlom spoločnosti

Po rade šieste Belehradské bezpečnostné fórum, kľúčová expertná konferencia zameraná na bezpečnostné a iné otázky a problémy v oblasti Balkánu, ale aj Európy, ukončilo sa dnes popoludní v belehradskom Hyatte prejavmi troch hlavných usporiadateľov: Sonje Lichtovej, Sanje Stajanovićovej-Gajićovej a Maje Bobićovej.

Tri príhovory na záver

Tri príhovory na záver

Prestížne podujatie zorganizované mimovládnym úsekom každý rok už tradične zoskupuje popredné politické a vládne osobnosti početných krajín, expertov, akademikov, novinárov, predstaviteľov 3. úseku. Trvalo tri dni, od 12. do 14. októbra, malo dvadsaťpäť tematických celkov, okolo sedemsto účastníkov, vyše sto diskutujúcich a jeho prácu sledovalo až tristo médií.

Dobrovoľníci : bez nich by to nešlo

Dobrovoľníci: bez nich by to nešlo

Podľa kvality tém a vystúpení, úrovne expertov, nastolených otázok a východísk ho nejeden priamy aktér, ale aj mnohí pozorovatelia označili za najlepšie doteraz. Sonju Lichtovu to podnietilo kvitovať, že už dávno prerástlo rámce Belehradu a stálo sa významnou regionálnou konferenciou, sústavne sa rozrastajúcou do šírky a hĺbky. Odpoveď na základnú nastolenú otázku “Prežije demokracia súčasný svetový poriadok?” je kladná. Samozrejme za predpokladu, že táto bude existovať v forme akej má byť, že sa budú hľadať nové východiská, že duch tolerancie, porozumenia a spolupráce nastúpi namiesto netolerancie a rozbrojov.

Spoločná pamiatka na záver

Spoločná pamiatka na záver

Tú potrebu po lepšom a kvalitnejšom dialógu, po úprimnejšom rozhovore zvlášť tam, kde existujú konfrontované názory, po dialógu aj tu, aj  v iných častiach Európy, podotkli na záver snemovaní aj Sonja Lichtová v mene Belehradského fondu pre politickú excelentnosť, aj Maja Bobićová v mene Európskeho hnutia v Srbsku, aj Sonja Stojanovićová-Gajićová v mene Belehradského strediska pre bezpečnostnú politiku.

Skúšok je všade mnoho: od polarizovaných spoločností, cez rast populizmu a nacionalizmu, po terorizmus  a migrácie a žiadna z nich sa neurovná bez plného prebrania zodpovednosti za vlastný osud, bez vyvinutej parlamentnej demokracie, bez pôsobenia právneho štátu, bez reforiem a primeranej zodpovednosti politických elít. Vlastnou náplňou a ukážkami, že sa rozprávať možno o všetkom a tak isto si všetko aj vypočuť a pritom naznačiť konštruktívne východiská, Belehradské fórum už roky trasuje nové cesty spolupráce v regióne. A preto je dobre, že ho máme a že sa rok čo rok  úspešne hýbe smerom vpred.

                                                                                      Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs