Bez priority niet stability

6.mar 2015

Bez priority niet stability

PRVÉ ŠTUDENTSKÉ HOSPODÁRSKO-POLITICKÉ FÓRUM

Desiatky tisíc odborníkov nám odišli do cudziny, každý druhý mladý je nezamestnaný a aj tí zamestnaní nie sú na tom skvele. Študentov trápi beznádej, politikov budúcnosť. V takýchto pomeroch sa v Hospodárskej komore Srbska (HKS) v Belehrade 26. februára konalo v poradí prvé Študentské hospodársko-politické fórum.

Za prvú úlohu si jeho hlavní organizátori HKS a Stredisko pre školenie a spoločenskú emancipáciu mladých (CEDEM) stanovili ako-tak rozšíriť výhľady mladých odborníkov na zamestnanie, predovšetkým v súkromnom úseku.

Z fóra v Hospodárskej komore Srbska

Z fóra v Hospodárskej komore Srbska

Marko Čadež, predseda Hospodárskej komory Srbska (HKS), pripomenul, že sa podľa jedného z prieskumov z roku 2013, ktorý vznikol na vzorke 1 200 účastníkov z celého Srbska, mladí prednostne orientujú na zamestnanie v nejakej silnej firme, vo verejnom podniku alebo sústave, a že len potom uvažujú o samostatnom štarte vo sfére podnikateľskej. Je to čosi, čo musíme meniť, podotkol, konštatujúc, že sa v tomto smere i vláda musí primerane angažovať, rovnako tak, ako i HKS ako jeden z ich servisov.

Fórum venované výraznejšej účasti mladých v našom hospodárskom živote otvorila podpredsedníčka vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovićová. Podotkla význam ich širšieho a rýchlejšieho zamestnávania, hodnotiac, že ani štrukturálne reformy nebudú rezultovať ozajstnými výsledkami a úspechmi, kým sa tento výrazný spoločenský problém nerieši. Na dimenzie nezamestnanosti poukázal zvlášť štátny tajomník Ministerstva mládeže a športu Nenad Borovčanin, ktorý účastníkom pripomenul údaj, že je približne dvestotisíc ľudí vo veku spod tridsať rokov bez roboty.

Po vstupnej, v pracovnej časti sa dvojdňové fórum zaoberalo témami, ako sú mladí ako potenciál nášho hospodárskeho rozvoja, úloha zákonodarnej moci v zlepšení hospodárskeho ovzdušia v štáte, Srbsko a nezúčastnení z aspektu možností a šancí pre budúcich mladých podnikateľov, Srbsko, Rusko a EÚ – skúšky a hospodárska spolupráca, ako i otázkami zlaďovania vysokoškolskej sústavy s potrebami trhu práce.

Škoda len, že podujatí tohto druhu a štruktúry nebolo i skôr, v časoch, keď ešte len začali vznikať rámce Štátnej stratégie pre mladých do roku 2025, ktorú vláda Srbska schválila o deň neskoršie 27. februára. Tým skôr, že i jej ustanovenia dôraz kladú na otváranie širších možností väčšej zamestnanosti mladých, ako i na ich podnikateľstvo. A v tomto smere by viaceré konštatovania, otázky, potreby a východiská vyslovené na fóre autorom stratégie prišli veľmi vhod. Takto zostáva nutnosť, aby to nedopovedané naprávala prax.

Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs