BINGUĽA

24.feb 2013

[nggallery id=6]

Binguľa je priam idylická dedinka na južných svahoch Fruškej hory. Jej názov má alebo čiste turecký, alebo latinsko-turecký pôvod. V prvom prípade bin gula znamená miesto, na ktorom je tisíc prameňov, v druhom ide – o dva pramene. Binguľa patrí do Obce Šíd. Má predpokady na rozmach ovocinárstva a vinohradníctva, ibaže… Jej obyvatelia sa zaoberajú prevažne extenzívnym roľníctvom. Nie sú priemyselné podniky, nie sú remeselnícke dielne; nie sú ani pracovné príležitosti… Vlani sa narodilo 6 detí; toľko bolo aj sobášov a zomrelo 10 občanov. Podľa sčítania obyvateľstva roku 2002 v Binguli žilo 906 občanov, z čoho 306 Slovákov. Viac bolo len Srbov (407), značne menej Chorvátov, Rusínov, Maďarov a iných. Slováci sa tu najintenzívnejšie osídľovali v rámci druhotnej migrácie (1857 – 1863) a dochádzali zo slovenských osád v Báčke. V Binguli je vysunuté oddelenie ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku (iba prvé 4 triedy), je poštový úrad, lekár prichádza len dvakrát v týždni, lekáreň nie je. Dedina má vodovod, uličnú sieť plynového potrubia a nemá kanalizáciu.

J. Bartoš

M. DOBROŇOVSKÝ