Aradáč

🕔8. feb 2013

V nedeľu 3. februára v Aradáči prebiehali voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva. O sedem miest v miestnej Rade sa uchádzalo 21 občanov Aradáča. Najviac hlasov čiže dôveru Aradáčanov získali títo kandidáti: Boris Perin, Neđo Milovanović, Ranko Jovanov, Nikola Josimov,

Čitať viac

CELKOM OBYČAJNÝ MÚRIK

🕔8. feb 2013

ZUB ČASU JEDEN NAVONOK CELKOM OBYČAJNÝ MÚRIK V PETROVCI teraz je zbúraný. Zub času ho zrazil k zemi. Ale iba takto možno vidieť, že ľudia sa skutočne vedeli dovtípiť a využiť dostupné materiály na ohradenie svojich príbytkov. V spodnej a vrchnej časti múrika

Čitať viac

O primátorovi inokedy

🕔8. feb 2013

Výborníci DS a LSV v Zhromaždení mesta Pančevo 23. januára podali iniciatívu k zmene primátora Pančeva Dr. Svetozara Gavrilovića (SPS), ktorý už vyše dvoch mesiacov nechodí do práce. Predsedníčka výborníckej skupiny DS v mestskom zhromaždení a predsedníčka Mestského výboru DS

Čitať viac

ČORAZ VIAC KRÁDEŽÍ

🕔8. feb 2013

V POSLEDNOM OBDOBÍ AJ V PETROVCI JE ČORAZ VIAC KRÁDEŽÍ. Nielen občania majú veľké škody po návšteve nevítaných hostí v ich príbytkoch, ale aj stánky a podniky. Azda aj preto po takmer štvrťstoročnom pôsobení Galérie Zuzky Medveďovej na obloky a dvere tejto budovy montujú mreže.

Čitať viac

Bum-bum-bum!

🕔8. feb 2013

Takto teda, vážení, keď už raz ste nadšení, počúvajte toto: Že, vraj sa u nás, v potravinárskom priemysle, naďalej používajú aditívy, ktoré Európska únia inak zakazuje. Nikto nám nič nemôže, silnejší sme od osudu! U nás sa, hovoria punktičkári, celých

Čitať viac

PRVÉ PRIADKY

🕔8. feb 2013

PRVÉ PRIADKY v novom dobanovskom Slovenskom národnom dome usporiadali na Hromnice – 2. februára tohto roku. Po šiestich rokoch sa vo veľkej miestnosti domu stretlo vyše 40 žien a asi 10 aktivistov tamojšieho SKOS Šafárik. Na týchto priadkach boli len ženy z tejto

Čitať viac

Kysáč

🕔8. feb 2013

V Kysáči sa 24. februára uskutočnia voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva a Dozornej rady. Voľby vypísali 24. januára a toho času prebieha prihlasovanie kandidátov. Ako hovorí tajomníčka MS Mária Balcová, do 5. februára prijali 3 prihlášky a všetci, čo majú záujem stať sa

Čitať viac

Biele Blato

🕔8. feb 2013

V nedeľu 3. februára sa uskutočnili voľby v 28 miestnych spoločenstvách na území mesta Zreňanin. Občania Bieleho Blata tiež toho dňa volili nové dedinské vedenie. Na volebné miesto č. 4 v budove ZŠ Bratstva jednoty prišlo hlasovať 513 dospelých obyvateľov

Čitať viac

Dvojročné Stredisko rurálnej turistiky

🕔8. feb 2013

Formovanie strediska pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike je projekt, ktorým sa v rámci cezhraničnej spolupráce Chorvátska a Srbska o financie z predprístupových fondov Európskej únie, tzv. IPA komponenty II, spoločne uchádzali Obec Báčsky Petrovec a Mesto Vukovár. A uspeli – na projekt rozvoja vidieckej turistiky získali

Čitať viac

DEŇ NOVÉHO SADU

🕔8. feb 2013

DEŇ NOVÉHO SADU sa každoročne 1. februára oslavuje ako spomienka na rok 1748, keď Nový Sad získal štatút slobodného kráľovského mesta. Pri tej príležitosti aj tohto roku usporiadali početné akcie: bezplatné parkovanie a vstup na klzisko a na bazén na Spense, a zdarma

Čitať viac