🕔1. jan 2013

EKOLOGICKÉ PROGNÓZY  nie sú veľmi potešiteľné hlavne preto, že ľudstvo na možnosť vlastnej záhuby (zbrane, vojny, krízy,  spory…) vydávalo a vydáva astronomické finančné čiastky, kým na ochranu životného prostredia v porovnaní s tým veľmi málo. Tento pomer by sa musel

Čitať viac

Bilancia so skromným znamienkom plus

🕔1. jan 2013

Uplynulý rok poľnohospodárom iste nezostane v tých najlepších spomienkach. Katastrofálne sucho ako následok klimatických vplyvov a zmien, včasné jarné mrazy, nedostatočné agrotechnické opatrenia, ťažké ekonomické podmienky, ako aj celý súbor iných limitujúcich činiteľov natoľko negatívne vplývali na výnosy a poľnohospodársku

Čitať viac

Aktuality zo sveta

🕔1. jan 2013

  POČET POĽNOHOSPODÁRSKYCH FARIEM V EÚ STÁLE KLESÁ Podľa výsledkov sčítania v odvetví poľnohospodárstva v EÚ poklesol medzi rokmi 2003 a 2010 počet fariem o 20 %, zatiaľ čo výmera celkovej poľnohospodársky využívanej pôdy sa znížila len o 2 %.

Čitať viac

Krásny nový rok, kamaráti!

🕔1. jan 2013

Hovorí sa: Ako na Nový rok, tak po celý rok. A keďže sme prvý tohtoročný Detský kútik s vašou pomocou dotvorili poľahky, chceme veriť, že nám táto spolupráca vydrží aj ďalších 51 týždňov. Teda nech vám – a spolu s

Čitať viac

VHV bol aj básnik?

🕔1. jan 2013

Vladimír Konštantín Hurban (1884 – 1950), evanjelický farár v Starej Pazove a slovenský dramatik známy pod pseudonymom VHV (Vladimír Hurban Vladimírov), písal aj básne. Akoby aj nie, keď jeho krvou prúdila tvorivá sila zdedená z otcovej i maminej strany –

Čitať viac

V DEŇ OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV

🕔1. jan 2013

V DEŇ OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV učitelia a žiaci na Základnej škole Bratstva a jednoty v Bielom Blate si každoročne vymenia úlohy – učitelia sa ocitnú v žiackych laviciach a žiaci v úlohe učiteľov za katedrou. Nie sú to však jediné výmeny.

Čitať viac

ZA KRAJŠIU OSADU

🕔1. jan 2013

ZA KRAJŠIU OSADU. V akcii ozeleňovania Silbaša v piatok 7. decembra sa okrem organizátorov – Silbašského mládežníckeho klubu (SOK) zúčastnili aj členovia ochotníckeho divadla APS a žiaci biologickej sekcie ZŠ bratov Novakovcov. Na vchode do Silbaša smerom od Nového Sadu

Čitať viac

OBČANIA HAJDUŠICE A JÁNOŠÍKA

🕔1. jan 2013

OBČANIA HAJDUŠICE A JÁNOŠÍKA odjakživa mali blízko k sebe. V adventnom období sa tradične stretávajú aj členovia evanjelických cirkevných zborov z týchto dedín. Vlani Hajdušičania boli v Jánošíku a tohto roku v tretiu adventnú nedeľu Jánošíčania zavítali do Hajdušice. Do

Čitať viac

ČLENKY ŽENSKÉHO SPOLKU V KOVAČICI

🕔1. jan 2013

ČLENKY ŽENSKÉHO SPOLKU V KOVAČICI sú aktívne počas celého roka. Okrem toho, že sa zúčastnili na rôznych tematických výstavách a zábavách, v uplynulom období realizovali aj niekoľko projektov. V uplynulých dvoch mesiacoch Ženskému spolku sú schválené tri projekty. Letné dielne

Čitať viac