BOĽOVCE

1.mar 2013

[nggallery id=8]

Osada Boľovce na brehu rieky Sávy patrí do Mestskej obce Surčín. Od Belehradu je vzdialená necelých 30 kilometrov. Podľa sčítania z roku 2011 v Boľovciach žije asi 5 000 obyvateľov, z čoho je 30 percent Slovákov. Blízkosť Belehradu – významného hospodárskeho, kultúrneho a administratívneho centra Srbska – umožňuje mladým ľuďom navštevovať mnohé stredné a vysoké školy a ponúka i pestrú ponuku pracovných miest. Starší občania sa dodnes zaoberajú poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V Boľovciach úspešne pracujú niekoľkí súkromní podnikatelia a osada je známa najmä podľa turistických potenciálov. Na Sáve sa nachádza Nautická dedina –  komplex domčekov na vode vhodných na oddych, kúpanie a chytanie rýb. Osada má vodovodnú a plynovú sieť, evanjelický a pravoslávny kostol, ambulanciu, kým kanalizačnú zatiaľ nemá. Členovia novej Rady MS Boľovce ako prioritné úlohy vytýčili úpravu ciest a čistenie kanálov, sanáciu strechy na Dome kultúry, inštalovanie semaforu v strede osady… Základná škola Branka Radičevića sa hrdí školským skleníkom a veľkou športovou halou.

A. Lešťanová

M. DOBROŇOVSKÝ