Buďme svorní, aby sme mohli fungovať

22.apr 2018

Buďme svorní, aby sme mohli fungovať

MOMS Biele Blato má za sebou ešte jeden úspešný rok, konštatovali na výročnom Zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo včera, v sobotu 21. apríla, teda presne v deň obnovenia MOMS roku 1991.

Prítomných matičiarov a medzi nimi aj podpredsedu MSS Dr. Branislava Kulíka, ako aj delegácie MOMS z Padiny, Kovačice, Hajdušice a Vojlovice, tiež predstaviteľov združení občanov z Bieleho Blata pozdravila predsedníčka MOMS Jarmila Hromčíková.

Časť účastníkov výročného zhromaždenia

V správe o činnosti, ktorú následne predostrela Zhromaždeniu, sa o. i. uvádza, že členovia folklórnej odbočky vystupovali na domácom javisku, ale aj na Slovensku v družobnej obci Pribelce, tiež v Lúčenci a v Salgotarjane v Maďarsku. Zúčastnili sa aj medzinárodného festivalu v Nakove a Festivalu zvykov a obyčají v Aradáči. Tiež na podujatí v Zrenjanine a zavítali do Hajdušice. Spolu s Hajdušičanmi a žiakmi ZŠ Bratstva a jednoty vystúpili aj počas osláv posviacky kostola v Bielom Blate. Okrem toho bieloblatskí matičiari sa zúčastnili aj matičného turnaja vo Vojlovici a medzinárodných majstrovstiev vo varení a jedení bryndzových halušiek v Kovačici. MOMS aj vlani vytlačil nástenný kalendár, ktorý rozdelil členom a zaslal

Hostia

bieloblatským rodákom žijúcim mimo rodiska. Pravidelne sa zúčastňovali zasadnutí matičných orgánov, tesne spolupracovali s banátskymi MOMS a inštitúciami vojvodinských Slovákov, tiež s mestom Zreňanin a miestnym spoločenstvom, základnou školou a všetkými združeniami občanov v dedine… Uplynulý rok poznačili aj prípravy a začiatok výstavby nového slovenského, čiže matičného domu, za  finančnej pomoci NRSNM v sume milión dinárov.

Buďme svorní, varuje jeden z najstarších bieloblatských matičiarov Adam Jonáš

Odznela aj finančná správa, správa dozornej rady a plán práce, ktorým je určené, že sa aktivity nebudú podstatne líšiť od tých v roku za nami. Ako povedala predsedníčka MOMS ide o zabehané aktivity, ktorými sa Matica aj podľa matičných stanov má zaoberať.

Podnetnými slovami sa bieloblatským matičiarom prihovoril podpredseda MSS Dr Branislav Kulík. Pochvalne sa vyjadril o činnosti bieloblatského MOMS. Vyjadril nádej, že tak tomu bude aj do budúcna. Dlhoročný tajomník a jeden z iniciátorov obnovvenia MOMS Adam Jonáš vyjadril uspokojenie nad tým, že napriek tomu, že mnohí matičiari odišli za prácou do zahraničia, sa na tomto zasadnutí zoskupil slušný počet ľudí.

Základy nového matičného domu

“Vyzývam vás, aby sme boli do budúcna svorní a medzi sebou nerobili roztržky, o ktorých občas počujeme a môžeme prečítať aj v tlači. Držme sa spolu, aby táto hŕstka Slovákov, ktorá ešte zostala, mohla fungovať, aby sme mali všetky ustanovizne, ktoré sme mali aj dosiaľ, aby sme mali vydavateľstvo v Petrovci, aby nám nezanikli noviny… Som veľmi hrdý, že sa nám vlani podarilo položiť základy nového matičného domu. Tým činom sa začala uskutočňovať dávna 27 ročná túžba, lebo sme od prvého dňa obnovenia MOMS túžili mať vlastné miestnosti. Verím, že v tomto roku dom postavíme pod strechu a že o rok – dva budeme mať naše miestnosti” povedal o. i. Adam Jonáš.

Po schválení správ a plánu práce bieloblatskí matičiari a ich hostia pobudli v družnom kamarátení a chutnej večeri.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs