Bum-bum-buch!

12.apr 2013

Oznámiť sa ráči občanom, tak obyčajným, ako tým ostatným, ktorým sa zároveň touto cestou-necestou predostiera konkrétny návrh!

S ohľadom na skutočnosť, že náš tenista, svetová jednotka, Novak Đoković zase raz dokázal husársky kúsok, keď zdolal súpera, ešte k tomu Američana, prakticky používajúc – v dôsledku zranenia – iba jednu nohu, navrhuje sa, aby si odteraz všetci naši športovci, ktorým sa na športoviskách už dávnejšie nie veľmi darí, prevzali ponaučenie z jeho správania. Návrh sa absolútne odporúča uplatniť aj znamenitým vyjednávačom, ktorí nedosahujú výsledky v súlade s predstavami a prianiami širokých ľudových más.

Taktiež sa dáva na známosť jednotlivým ministrom, aby sa nedávali do známosti s estrádnymi hviezdami rovnakého a tobôž opačného pohlavia, najmä ak už dávno vstúpili do manželského zväzku, a to už aj preto, že sa im môže stať, že kedy-tedy získajú titul najhoršie oznámkovaného ministra, ako sa toť prihodilo pánovi ministrovi dopravy – doľavy – úľavy. Ktorý svojim nepriaznivcom akiste radí danú skutočnosť vzhliadnuť aj z druhého konca: že je, totiž, predsa v dačom najlepší. Trebárs v tom, že je – najhorší.

V Srbsku sa vraj, môžbyť, zdvojnásobí počet základných súdov. Výborne: týmto sa, po prvé, vytvorí základ pre zamestnanie veľkého počtu nezamestnaných právnikov; po druhé, potenciálni previnilci sa budú kratšie sekírovať čakajúc na ortieľ, nuž budú zdravší a menej zaťažia naše choré zdravotníctvo.

Rezortné ministerstvo údajne ignoruje nadchádzajúci festival profesionálnych divadiel Vojvodiny, t. j. neposkytuje mu potrebné finančné prostriedky. Zrejme nemá na to času; musí sa venovať vlastnému divadlu…

Bum!

jbš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs