ČABIANSKY KALENDÁR NA ROK 2015 UVIEDLI DO ŽIVOTA

12.mar 2015

ČABIANSKY KALENDÁR NA ROK 2015 UVIEDLI DO ŽIVOTA

DSC_0824V utorok 10. marca 2015 v Békešskej Čabe sa konala premiéra najnovšieho ročníka známej dolnozemskej ročenky Čabiansky kalendár na rok 2015.

Recenziu tohtoročného Čabianskeho kalendára napísal a prečítal riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Vladimír Valentík, ktorý okrem iného uviedol, že môžeme konštatovať, že Čabiansky kalendár na rok 2015 prináša zaujímavé čítanie na celý rok a osožné texty na upevnenie našej kolektívnej dolnozemskej pamäti.

Na prezentácii boli prítomní aj hostia z Nadlaku, z Báčskeho Petrovca, generálny konzul Slovenskej republiky v Maďarsku, ako i predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, inak zodpovedná redaktorka kalendára, ktorá prítomných pozdravila. Program viedol Michal Lásik predseda Čabianskej organizácie Slovákov. Prihovorili sa aj velikáni slovenskej dolnozemskej literatúry z Maďarska Gregor Papuček a Jozef Antál Dolnozemský.

Vladimír Valentík prečítal recenziu Čabianskeho kalendára na rok 2015 (foto: A. Meleg)

Vladimír Valentík prečítal recenziu Čabianskeho kalendára na rok 2015 (foto: A. Meleg)

Vladimír Valentík v recenzii uviedol aj nasledovné: „Aktuálny – tak trošku jubilejný – ročník Čabianskeho kalendára zostavila zodpovedná redaktorka Alžbeta Hollerová- Račková a pri jeho redigovaní spolupracovala aj Hajnalka Krajčovičová. Jazykovú úroveň kalendára strážila Iveta Hruboňová a kalendár vydala Čabianska organizácia Slovákov, za ktorú zodpovedá predseda Michal Lásik. Kalendár bol vytlačený v Békešskej Čabe. Rozsah Čabianskeho kalendára na rok 2015 je 200 strán. Členený je do niekoľkých celkov. Kalendár otvára kalendárium, čiže kalendárna časť, kde môžeme sledovať aj meniny podľa slovenského a maďarského kalendára. K nim prislúchajú pranostika, či dobré rady našich predkov, ale aj v duchu starých kalendárov: priestor na poznámky a záznamy.

Po kalendárovej časti nasledujú príspevky Zo súčasnosti s príhovorom Michala Lásika o aktuálnej chvíli predsedu Čabianskej organizácie Slovákov. Súčasťou aktuálnych podujatí a textov v kalendári je i pripomínanie si jubileí a medzi významnejšie určite patrí aj 20 rokov Čabianskej organizácie Slovákov.

Okrem organizácie jubilovali, alebo boli vyznamenaní aj poprední krajanskí pracovníci, o čom sa tiež dočítame na stranách kalendára. Tanečný súbor Komlóš oslávil 65-ročné jubileum, Dr. Ondrej Krupa sa dožil osemdesiatin, vyšla kniha Achim a Slováci, na Sarvaši sa skúmali slovacikálne knižné zbierky, Čorvaš a Sládkovičovo sa kamarátia už pätnásť rokov atď. Osobitné príspevky sú venované aj životu Slovákov v iných prostrediach v Maďarsku.”

Na záver možno konštatovať, že aj napriek veľkej asimilácii Slovákov v Maďarsku, ako aj v iných štátoch, kde ako menšina žijú, Slováci sa snažia, aby si zachovali svoju národnú identitu a kontinuálne vychádzanie aj tejto ročenky je dôkazom toho ich boja.

 Andrej Meleg

 

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs