Dar Slovinska pre Lug

17.máj 2013
Darček pre cirkevný zbor v Lugu: (vpravo) Mgr. Geza Filo, riaditeľ EHO Podpornica, a Mgr. Ján Vida, farár v Lugu

Darček pre cirkevný zbor v Lugu: (vpravo) Mgr. Geza Filo, riaditeľ EHO Podpornica, a Mgr. Ján Vida, farár v Lugu

V dňoch od 3. do 5. mája bežného roka štvorčlenná delegácia SEAVC Lug pod vedením farára Mgr. Jána Vidu pobudla v Slovinsku. Tamojšia evanjelická cirkev už 46 rokov prvý víkend v máji usporadúva celocirkevné oslavy Ekumenickej humanitárnej organizácie Podpornica. Tohtoročným hostiteľom bol cirkevný zbor Domanjševci. Viac ako 800 účastníkov sa zhromaždilo v nedeľu na spoločných bohoslužbách, ktoré občania mohli sledovať aj v priamom prenose v televízii a rozhlase. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný pán Geza Erniša, biskup Evanjelickej cirkvi v Slovinsku. Po skončení služieb bol pre všetkých prichystaný obed.

V popoludňajšom programe sa spevom a slovom prihovorili domáci a zahraniční hostia. Na oslave sa okrem domácich štrnástich cirkevných zborov zúčastnili i hostia z Nemecka, Maďarska, Slovenska a zo Srbska. Zároveň v rámci programu boli udelené finančné dary pre vybrané domáce zbory. Aj lužský cirkevný zbor získal finančné prostriedky, ktoré poslúžia na adaptáciu zborového domu.

Ján Vida

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs