Detské ihrisko v Jánošíku terčom vandalov

23.feb 2017

Detské ihrisko v Jánošíku terčom vandalov

Vandali sa pričinili o to, aby tieto tobogany viac neboli použiteľné

Vandali sa pričinili o to, aby tieto tobogany viac neboli použiteľné

Jeden alebo viacerí, nezodpovední, predpokladá sa mladí ľudia pod rúškom noci, a ako vidno na fotografiách aj hustej hmly, zvyšnú energiu trovili na dvoch toboganoch. Jeden vytrhli zo svojho ležiska a na druhom urobili dieru, takže sú nepoužiteľné.

Od predsedu jánošíckeho Miestneho spoločenstva Ivana Listmajera sme sa dozvedeli, že tým spôsobili škodu v sume zhruba 30-tisíc dinárov, koľko stali dva tobogany.

Omnoho väčšie od spôsobenej hmotnej škody je sklamanie a znechutenie z toho, že si jednotlivci nevážia dobré skutky a nové hodnoty, ktoré sa vytvárajú. Tým skôr, že ide o objekt, vystavaný pre deti, ktoré by nám všetkým mali byť sväté a ktoré z ihriska mali vskutku veľkú radosť.

Ihrisko bolo, a veríme, že aj bude, veľkým potešením pre deti

Ihrisko bolo, a veríme, že aj bude, veľkým potešením pre deti

Ihrisko je vystavané na mieste starého cintorína, ktoré mnoho rokov bolo zaburinené a neslúžilo na pýchu dedine. Iniciatívu začali sami rodičia, ktorí vykonali aj zbierku nevyhnutných prostriedkov a mnohé práce na úprave priestoru vykonali dobrovoľne a zdarma. Neskoršie sa do akcie zapojilo aj Miestne spoločenstvo, ktoré aj v tomto roku plánuje ďalšie práce na ihrisku a v parku vedľa. Vcelku je to teraz pekne upravený priestor, ktorý treba zveľaďovať a nie takto búrať.

Polícia ihneď po prihláške vyšla na miesto činu a vykonala hliadku celého priestoru a Jánošíčania, ktorí aj na spoločenských sieťach prejavili hnev z tohto činu očakávajú, že veľmi rýchlo nájdu páchateľov.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs