Dni Matice slovenskej v Matici srbskej

24.nov 2016

Dni Matice slovenskej v Matici srbskej

Podujatia, ktoré prebiehajú v rámci Dní Matice slovenskej v Matici srbskej, pokračovali včera v priestoroch Matice srbskej v Novom Sade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Počas prednášky Mariána Tkáča

Tentoraz prednášal Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej. Prácu zameranú na matičnú vedu a edičnú činnosť Petra Cabadaja, vedeckého tajomníka Matice slovenskej, prečítala Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine.

Hostí privítal Dragan Stanić, predseda Matice srbskej. Zmienil sa o dobrej spolupráci dvoch Matíc a zasadzoval sa o zintenzívnenie vzťahov nielen slovenskej a srbskej Matice, ale aj ostatných. Ako povedal, spolupráca medzi Maticami slovenskou a srbskou sa prehĺbila aj vďaka tomu, že Matica slovenská podporila akciu Republiky Srbsko na ochranu srbského kultúrneho dedičstva na Kosove a Metóchii v UNESKO.

Z prednášky M. Tkáča Matica slovenská – ochrankyňa slovenského národa sa prítomní dozvedeli, ako vznikala Matica slovenská, ako pôsobila v minulosti a o jej činnosti v súčasnosti. Ako M. Tkáč úvodom povedal, Matica slovenská prežívala, aj prežíva ťažké časy, lebo v našich končinách nie je veľmi výhodné byť národovcom a nie je výhodné byť ani kresťanom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prítomní na včerajšom večierku

Medzi prítomnými na včerajšom večierku okrem hostí zo Slovenska boli členovia a priatelia Matice srbskej, predstavitelia Matice slovenskej v Srbsku, kultúrni dejatelia, ako i Mladen Vesković, vyšší poradca v Ministerstve kultúry a informovania Republiky Srbsko pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti jazykovej kultúry a literárnej tvorivosti a súčasnej tvorivosti Srbov v zahraničí.

Prítomní mohli sledovať tieto prejavy v srbskom preklade, ktorý premietali na video bime. Nakoniec včerajšieho večierka premietali i film o dejinách Matice slovenskej. Vo vitrínach pred slávnostnou sieňou Matice srbskej boli vystavené knihy a časopisy z vydavateľskej činnosti Matice slovenskej.

Dnes o 19. hodine v Galérii Matice srbskej bude folklórny program, v rámci ktorého vystúpia členovia Folklórneho súboru VilaSlovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs