Dve slovenské triedy prvákov a jedna srbská v Petrovci

3.sep 2018

Dve slovenské triedy prvákov a jedna srbská v Petrovci

Dnes v prvý školský deň pred začiatkom vyučovania v druhej poobedňajšej zmene bolo rušno pred Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Spolu so svojimi rodičmi čakali po prvýkrát vojsť do školy tohtoroční prváčikovia, doterajší škôlkari.

V aule školy ich privítali veselí starší žiaci a ich učitelia s primeraným kultúrno-umeleckým programom. Žiaci vyšších tried novým žiačikom k rozbitiu nervozity z nového prostredia zvyčajne prichystajú divadelnú scénku. V nej spolu s novými školákmi po odriekaní zaklínadla odomknú neostyrénovú zmenšenú repliku budovy školy tzv. Čajakovým kľúčom.

V programe ani tohto roku nechýbali spevy žiackeho chóru, prednesy básne, tanečné body mladých gymnastiek, ako i hudobné body žiackeho orchestra a flautistiek.

Riaditeľka školy Vlasta Werleová sa prvákov opýtala základné otázky, aby sa presvedčila, že noví žiaci ovládajú jazyk, matematiku a orientáciu v prírode a tak ich potom môžu prijať do školskej rodiny.

Prvý ročník

V školskom roku 2018/2019 v prvom ročníku petrovskej základnej školy budú iba tri triedy. V predchádzajúcich rokoch boli štyri, ale pre nové predpisy slovenské triedy museli redukovať.

Takže triedni učitelia Vlastislav Urbanček a Danka Nakićová vyvolali po 28 prvákov do a a b triedy, ktorí sa zoradili do dvoch slovenských tried.

Marianna Topoľská vyzvala ďalších osem žiakov vyučujúcich sa po srbsky.

Potom ich triedni učitelia odviedli zoznámiť sa s učebňami, kam odteraz budú chodievať každý deň. Neskoršie sa im pripojili aj rodičia a mali aj prvú triednickú hodinu, resp. rodičovskú poradu.

Keďže vlani bolo iba 49 prvákov, tohto roku ich je o 15 viac ako vlani, ale na druhej stane štatistika prezrádza, že v petrovskej základnej škole bude o jedného žiaka menej ako predvlani.

Prvákov, ktorí sa zapísali do slovenských tried, v učebniach čakali aj tašky so školskými potrebami. Tie im aj tohto roku zabezpečila Matica slovenská v Srbsku za pomoci Slovenskej republiky. V nasledovných dňoch by im mali rozdeliť aj učebnice, ktoré im kúpili rodičia.

Dozvedeli sme sa aj to, že v tomto školskom roku v petrovskej základnej škole majú evidovaných 452 žiakov rozdelených do 27 tried.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs