Egoistické záujmy Európskej únie

22.apr 2015

Egoistické záujmy Európskej únie

Doris Packová, europoslankyňa (foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Doris Packová, europoslankyňa (foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Európska únia vo veci rýchlejšieho pripojenia sa Srbska k veľkej európskej rodine prejavuje záujem egoistického charakteru.

Takto otvorene povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Doris Packová, inak dobrá znalkyňa spoločensko-politických pomerov na území bývalej Juhoslávie, ktorá v Svetový deň planéty Zeme (22. apríla t. r.) v Novom Sade hovorila na tému integračného procesu krajín západného Balkánu.

Zdôraznila, že dôležitosť pôsobenia EÚ si treba uvedomovať nielen na úrovni spoločensko-politického organizovania a pôsobenia členských štátov, ale predovšetkým aj na úrovni globálnej environmentalistiky a spoločného boja o záchranu naštrbeného zdravia matky planéty. Žeby si dátum a časť prednášky zvolila náhodou? Alebo „náhodne“ šípkou trafila do terča, keď ide o tlmočenie významu existovania Európskej únie?

Práve tento fakt, na ktorý sa v médiách málokedy alebo menej výrazne poukazuje, lebo ľahšie sa vnúti téma dennodenných hašterení politikov, v ktorých povahe je, že im moc chutí z vlastných záujmov, nie z všeľudských, pripomenula európska poslankyňa Packová. Dáma, ktorú v Srbsku často označujú za nesympatickú nemeckú političku, ktorá však „parlamentnú“ látku má v malíčku, pozitívne hodnotí administratívno-politické zriadenie, akým je Európska únia, keďže v ňom vidí silného tvorcu efektívnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia. A to sa týka nás všetkých. Veď všetci dýchame ten istý vzduch, či nie?

Možno takéto tlmočenie významu a potreby pripojenia sa našej krajiny k integračnému zoskupeniu, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí 28 členských štátov, pomôže euroskeptikom, aby svoju nedôverčivosť aspoň trochu zjemnili.

I keď nám je všetkým nad slnko jasné, že v každom historickom období a v každom politickom zriadení záujmové skupiny, lobby, rôzni mocnári pracujú (prevažne) vo vlastnom záujme, chceme veriť, že Packovej nadnárodná myšlienka o egoistickom záujme EÚ vo veci integrácie Srbska a v súvislosti s ochranou životného prostredia je pravdivá a reálna.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs