EHO stredisko oslavuje 25 rokov práce

18.apr 2018

EHO stredisko oslavuje 25 rokov práce

Dnes sa v EHO stredisku konala tlačová konferencia pri príležitosti 25 rokov práce Ekumenickej humanitárnej organizácie (EHO). Dnes sa konalo aj šieste partnerské stretnutie, na ktorom účinkovalo 10 partnerských organizácií EHO z Ameriky a Európy, ako aj predstavitelia Vlády Srbska, Švajčiarskej konfederácie a Nemecka.

Konferencia pri príležitosti 25 rokov práce

5 menšinových cirkví založili EHO

Ekumenická humanitárna služba, dnes Ekumenická humanitárna organizácia bola založená v roku 1993 a dnes je jedna z najväčších organizácií civilnej spoločnosti v Srbsku. Založili ju nasledovných 5 menšinových cirkví: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku, Reformátorská kresťanská cirkev v Srbsku, Evanjelická metodistická cirkev v Srbsku, Apoštolský eparchát pre grékokatolíkov v Srbsku v Čiernej Hore a Evanjelická kresťanská a. v. cirkev v Srbsku.

Tilda Gyenge-Slifka

Riaditeľka EHO strediska Tilda Gyenge-Slifka, privítala prítomných a hovorila o vzniku tejto organizácie. Iniciatíva založiť túto organizáciu prišla zo Svetovej rady cirkví (Švajčiarsko), počas roku 1992, lebo existovala potreba, aby lokálny partneri – Cirkvi členky tejto rady, prostredníctvom založenia ekumenickej organizácie, prispeli k zmierňovaniu utrpenia utečencov z Chorvátska a Bosny a Hercegoviny, ktorí svoje dočasné ubytovanie našli na teritóriu AP Vojvodiny, čiže SR Juhoslávie.

Úspechy počas 25 rokov práce

Výkonný riaditeľ EHO Robert Bu hovoril o úspechoch tejto organizácie počas 25 rokov práce. EHO stredisko realizovalo 1240 humanitárnych a rozvojových projektov, pomohlo viac ako 800-tisíc osobám, distribuovalo humanitárnu pomoc pre viac ako 200-tisíc utečencov a migrantov v tranzite cez Srbsko, vystavalo domy, kúpeľne a sociálne byty pre sociálne ohrozené rodiny v celom Srbsku, vybudovalo ale podporilo výstavbu základnej infraštruktúry v chudobných častiach, organizovalo viac ako 600 kurzov pre samozamestnanie a iné.

EHO má dnes svoj pracovný priestor, 80 zamestnaných a ročne poskytuje služby pre 20-tisíc osôb, vo viac ako 40 miest a obcí v Srbsku.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs