Festival ilustrácií kníh BookILL na knižnom salóne

13.apr 2016

Festival ilustrácií kníh BookILL na knižnom salóne

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková

V rámci 22. Medzinárodného knižného salónu na Novosadskom veľtrhu dnes štartoval 5. Festival ilustrácií kníh BookILL fest, na ktorom udelili ceny za najlepšie ilustrácie, ktoré na konkurz zaslali ilustrátori zo Srbska a ďalších 27 štátov.  Zároveň veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková otvorila hosťujúcu výstavu ilustrácií z Bratislavy.

Pri tejto príležitosti veľvyslankyňa Repčeková o. i. poznamenala, že slovo nachádzajúce sa v knihe je veľmi dôležité, ale občas je dobre, keď ho dopĺňa ilustrácia. „Ilustrácie veľmi pomôžu najmä malým žiakom, vďaka ktorým ľahšie môžu pochopiť obsah knihy a zase umelci, ktorí tvoria tie ilustrácie, musia byť po trochu deti, ale s veľkou fantáziou a vedomosťami,“ poznamenala Repčeková.

Riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň

Riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň

Festival svojou prítomnosťou podporil aj riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň, ktorému udelili špeciálne uznanie za výnimočný prínos v oblasti propagácie ilustrácií kníh. Riaditeľ Tvrdoň poznamenal, že v rámci festivalu prezentujú kolekciu nositeľov najvyšších ocenení z Bienále ilustrácií Bratislava 2015. „Počas celej histórie Bienále u nás vystavovalo viac ako 25-tisíc výtvarníkov,“ zdôraznil Tvrdoň.

Festival ilustrácií spoločne zorganizovali Banátske kultúrne centrum a Novosadský veľtrh.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs