Folklórne divadlo Mamo moja, ja sa vidám lem do Kovačici

30.aug 2016

Folklórne divadlo Mamo moja, ja sa vidám lem do Kovačici

14115562_1063958757014691_8807660808529703552_oKreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru usporiada folklórne divadlo pod názvom Mamo moja, ja sa vidám lem do Kovačici a to v Kovačici 10. septembra o 20.30 na nádvorí Miestneho spoločenstva a v Padine 18. septembra o 20.30 na letnom javisku SŠ Dolina.

Učinkujú: folkórny súbor Rozmarín,  ľudový orchester Nôta, herci KOKRAM-u, spevácke skupiny Perla, Bohémi, Sláviky a komorný zbor Viliam Figuš Bystrý.

Ide o tanečné divadlo v podaní Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenia a kultúru.

Folklórny súbor Rozmarín, herci KOKRAM-u, ľudový orchester Nôta, spevácke skupiny Perla, Bohémi, Sláviky a komorný zbor Viliama Figuša Bystrého odhalia rozprávku o sobáši tanečníka a tanečníčky z dvoch dedín. Toto tanečné divadlo predstavuje dedičnú, pôvodnú kultúru.

Je to príbeh o láske plnej smiechu a sĺz, príbeh spätý so silnými emóciami ako protiklad tolerancie a harmonického spolunažívania Padinčanov a Kovačičanov v minulosti a v dnešnom čase.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs