HAJDUŠICKÝ EVANJELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR

28.máj 2013

22hajdkomfirmacia1

HAJDUŠICKÝ EVANJELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR je bohatší o sedem nových dospelých členov – štyroch žijúcich v osade a ďalších troch z Plandišta, Vršca a V. Gredy. Za prítomnosti svojich rodičov, starých rodičov a krstných rodičov, príbuzných a významného počtu veriacich v nedeľu 26. mája na konfirmačnej slávnosti potvrdili svoju krstnú zmluvu. Predtým než po prvýkrát prijali Večeru Pánovu pred početnými kresťanskými svedkami, ukázali, že úspešne zdolali látku z náboženstva a dejín cirkvi. Pripravil ich a slávnostný čin konfirmácie vykonal farár jánošícky a administrátor hajdušického evanjelického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić, ktorý vyjadril nádej, že sa títo mladí evanjelici aktívne zapoja do činnosti cirkevnej mládeže a postupne sa stanú oporou svojho cirkevného zboru.

 vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs